European Union website, the official EU website

Факти и цифри

Факти и цифри

Основни факти и цифри относно институциите на ЕС, държавите-членки и икономиката на ЕС.

Живот в ЕС

Данните за нивата на просперитет, нагласите, разходите за образование и изучаването на езици разкриват някои от сходствата и различията между държавите-членки на ЕС.

Икономика

Създаването на единен пазар и съответното увеличение на търговията и общата икономическа дейност превръщат ЕС в основна търговска сила. ЕС се стреми да поддържа икономически растеж чрез инвестиции в транспорта, енергията и изследователската дейност, като същевременно цели да сведе до минимум въздействието върху околната среда на по-нататъшното икономическо развитие.

Администрация на ЕС - персонал, езици и местоположение

ЕС изразходва около 6 % от годишния си бюджет за персонал, администрация и поддръжка на сградите си.