Europos Sąjunga

Gyvenimas ES

Gyvenimas ES

Kiekviena ES šalis yra unikali. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, bendrasis vidaus produktas (BVP) ir gyventojų skaičiaus didėjimas įvairiose šalyse gali labai skirtis. Kiekviena šalis taip pat pati vykdo savo pagrindinių sričių, pavyzdžiui, švietimo, politiką.

Plotas ir gyventojų skaičius

ES plotas – daugiau kaip 4 mln. km², joje gyvena 446 mln. žmonių – ES yra trečia pasaulyje pagal gyventojų skaičių po Kinijos ir Indijos. Pagal plotą didžiausia ES šalis yra Prancūzija, o mažiausia – Malta.

Plotas

Šaltinis: Eurostatas

Gyventojų sk.

Šaltinis: Eurostatas

Europos gyventojų skaičius didėja dėl natūralių priežasčių (kasmet gimsta daugiau žmonių negu miršta) ir dėl grynosios migracijos (daugiau į ES atvykstančių, negu iš jos išvykstančių žmonių).

Kita vertus, Europos visuomenė senėja, nes vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja, o gimstamumas mažėja.

Gyvenimo kokybė

Gyvenimo lygį galima palyginti pagal kiekvienos šalies įvairių prekių ir paslaugų kainas pajamų atžvilgiu, išreiškiamas bendru sutartiniu rodikliu – perkamosios galios standartu (PGS). Lyginant vienam gyventojui tenkantį BVP, išreikštą perkamosios galios standarto (PGS) vienetais,galima sužinoti, koks įvairių ES šalių gyvenimo lygis.

Šaltinis: Eurostatas

ES stengiasi kelti gyvenimo lygį saugodama aplinką, skatindama darbo vietų kūrimą, mažindama regioninius skirtumus ir pasitelkusi tarptautinio masto infrastruktūros plėtrą jungdama anksčiau buvusias izoliuotas vietoves.

 

Kai kurių šalių ir (arba) sektorių duomenų nėra

Šaltinis: Eurostatas

Švietimas

Mokydamiesi darbuotojai įgyja daugiau įgūdžių, tad didėjant tarptautinei konkurencijai tokie jie turi pranašumą. Kiekviena šalis švietimui lėšų skiria nevienodai.
ES skatina dalį studijų laiko praleisti užsienyje. Studentų mainų programa „Erasmus“ šioje srityje sulaukė itin didelio pasisekimo.

Kai kurių šalių ir (arba) sektorių duomenų nėra

Šaltinis: Eurostatas

Kalbos

Vykstant globalizacijai tenka vis daugiau bendrauti su žmonėmis iš kitų šalių, tad kalbiniai įgūdžiai tampa vis svarbesni. ES aktyviai skatina mokyti kalbų nuo mažens.

Kai kurių šalių ir (arba) sektorių duomenų nėra

Šaltinis: Eurostatas

Back to top