Uniunea Europeană

Economia

Economia

Funcționând ca o piață unică formată din 27 de țări, UE este o putere comercială majoră pe plan mondial.

Politica economică a UE se axează pe crearea de locuri de muncă și stimularea creșterii economice printr-o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare, prin eliminarea obstacolelor din calea investițiilor și prin asigurarea vizibilității și furnizarea de asistență tehnică pentru proiectele de investiții.

Cât de mare este economia UE?

Dacă ținem cont de valoarea tuturor bunurilor și serviciilor produse (PIB), economia UE este mai mare decât cea americană. PIB-ul UE în 2017:

  • 15,3 mii de miliarde EUR

Comerț

Peste 64 % din comerțul total al țărilor din UE se realizează cu alte țări din Uniune.

Cu toate că populația UE reprezintă doar 6,9 % din populația mondială, schimburile sale comerciale cu restul lumii reprezintă aproximativ 15,6 % din importurile și exporturile derulate la nivel mondial.

Împreună cu Statele Unite și China, UE este unul dintre cei mai mari 3 actori globali din comerțul internațional.

În 2016, statele membre ale UE au deținut cea de-a doua cotă din importurile și exporturile de bunuri.

Exporturile lor au reprezentat 15,6 % din totalul mondial, deși în 2014 acestea au fost depășite pentru prima dată în existența UE de cele înregistrate de China (16,1 % în 2014 și 17,0 % în 2016). Totuși, țările UE au devansat SUA (11,8 %).

Statele Unite au deținut o pondere mai mare din importurile mondiale (17,6 %), comparativ cu țările din UE (14,8 %) sau China (12,4 %).

Ocuparea forței de muncă

Rata de ocupare a forței de muncă – proporția populației de vârstă activă care lucrează – este un indicator social important utilizat pentru a analiza tendințele de pe piața forței de muncă.

Impactul crizei economice mondiale și al turbulențelor din zona euro înregistrate în 2008 a fost urmat de o creștere susținută a ratei de ocupare a forței de muncă în următorii câțiva ani.

Sursă: Eurostat

Șomaj

Rata șomajului reprezintă numărul de persoane șomere exprimat ca procent din totalul forței de muncă. Este un indicator important, având atât dimensiuni sociale, cât și economice.

Graficul de mai jos prezintă ratele șomajului în țările UE.

Sursă: Eurostat

Diferența de gen în remunerare

Diferența neajustată de remunerare între femei și bărbați este definită ca diferența dintre veniturile salariale brute medii/oră ale bărbaților și femeilor, exprimată ca procent din câștigurile salariale brute medii/oră ale bărbaților. Se calculează pentru societățile cu cel puțin 10 angajați.

Diferența de remunerare între femei și bărbați este, în general, mult mai limitată în cazul tinerilor angajați și tinde să crească odată cu vârsta. Aceasta poate fi o consecință a întreruperilor carierei cu care se confruntă în general femeile pe parcursul vieții lor profesionale. Diferența de remunerare este foarte accentuată în cazul femeilor în vârstă, care nu au beneficiat de măsurile de garantare a egalității care încă nu existau atunci când și-au început ele activitatea profesională.

După cum arată graficul de mai jos, diferența de remunerare variază considerabil de la un stat membru al UE la altul.

Pentru unele țări din UE nu sunt disponibile date.

Sursă: Eurostat

Comerțul electronic

Cumpărăturile online sunt foarte populare în UE. Comerțul electronic crește în mod constant, cea mai mare creștere înregistrându-se în rândul tinerilor utilizatori.

Graficul de mai jos prezintă cele mai populare bunuri și servicii cumpărate sau comandate online.

Sursă: Eurostat

După cum arată graficul de mai jos, aproape 7 cumpărători din 10 nu au avut probleme în a achiziționa sau comanda bunuri sau servicii.

Sursă: Eurostat

Transport

Un sistem eficient și neîntrerupt de transport de călători și de mărfuri este vital pentru firmele și cetățenii din Europa. Politica UE în domeniul transporturilor își propune să susțină deplasările ecologice, sigure și eficiente pe întregul continent.

Cele 3 grafice de mai jos arată:

  • distribuția transportului terestru (cu trenuri, autocare, autobuze, troleibuze etc.) în fiecare țară din UE
  • tarifele la transportul aerian de pasageri
  • tarifele la transportul maritim de pasageri

Sursă: Eurostat

Sursă: Eurostat

Pentru unele țări din UE nu sunt disponibile date.

Sursă: Eurostat

Energia din surse regenerabile

Printre sursele de energie regenerabilă din UE se numără energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia mareelor, energia geotermală, biocombustibilii și partea regenerabilă a deșeurilor. Energia din surse regenerabile are numeroase beneficii potențiale, printre care:

  • emisii mai reduse de gaze cu efect de seră
  • surse de energie mai diverse
  • reducerea dependenței de piețele combustibililor fosili (în special de petrol și gaze).

În ultimii ani, sursele regenerabile de energie au crescut puternic în UE. De fapt, ponderea energiei din surse regenerabile aproape că și-a dublat contribuția la consumul final brut de energie din ultimii ani, așa cum arată graficul de mai jos.

Sursă: Eurostat

Descărcări
Back to top