Európai Unió

A gazdaság

A gazdaság

A 28 országot tömörítő, egységes piacot működtető Európai Unió kereskedelmi nagyhatalom.

Az uniós gazdaságpolitika célja, hogy a pénzügyi erőforrások célravezetőbb felhasználása, a beruházások előtt álló akadályok felszámolása, valamint a beruházási projektek láthatóságának és technikai támogatásának biztosítása révén fellendítse a munkahelyteremtést és a növekedést.

Mekkora az EU gazdasága?

Az EU gazdasága – az általa előállított áruk és szolgáltatások összességét (GDP) tekintve – nagyobb, mint az Egyesült Államoké. Az EU GDP-je 2017-ben:

  • 15,3 billió (ezermilliárd) EUR

Kereskedelem

Az uniós tagországok az összkereskedelmük kb. 64%-át egymással bonyolítják le.

Bár a világ népességének mindössze 6,9%-a él az Európai Unióban, a más országokba irányuló uniós export és az EU-ba érkező import a világkereskedelem mintegy 15,6%-át teszi ki.

Az EU az Egyesült Államok és Kína mellett egyike a nemzetközi kereskedelem három legjelentősebb szereplőjének.

2016-ban az Európai Unió országainak volt együttesen a második legnagyobb részesedésük a globális áruexportból és -importból.

Az uniós tagországok együttes áruexportja a világ teljes áruexportjának 15,6%-át tette ki, amit 2014-ben – az EU fennállása óta először – túlszárnyalt Kína (amelynek részesedése a 2014. évi 16,1%-ról 2016-ra 17%-ra nőtt), miközben az Egyesült Államok részesedése (11,8%) elmaradt az EU-országokétól.

Az importrészesedés terén az Egyesült Államok 17,6%-kal mind az uniós országok (14,8%), mind Kína (12,4%) előtt állt.

Foglalkoztatás

A foglalkoztatási ráta — a munkaviszonnyal rendelkezők és az önfoglalkoztatottak aránya a munkaképes korú népességen belül – kulcsfontosságú mutató a munkaerőpiaci tendenciák elemzésében.

Az euróövezetet is megrengető 2008-as globális gazdasági és pénzügyi válságot követő néhány évben a foglalkoztatási ráta folyamatosan nőtt.

Forrás: Eurostat

Munkanélküliség

A munkanélküliségi ráta a munkanélküliek arányát jelzi a gazdaságilag aktív népesség egészéhez viszonyítva. Ez szintén kulcsfontosságú társadalmi és gazdasági mutatószám.

Az alábbi ábra a munkanélküliségi rátát mutatja az uniós tagállamokban.

Forrás: Eurostat

Nemek közötti bérszakadék

A nemek közötti, nem korrigált bérszakadék a nők átlagos bruttó órabérének arányát jelzi a férfiak átlagos bruttó órabéréhez képest. Ez a mutató a 10 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások adatain alapul.

A nemek közötti bérszakadék általában sokkal szűkebb a fiatal munkavállalók esetében, és az életkor előrehaladtával egyre növekszik. Ez minden bizonnyal annak tudható be, hogy a nők jellemzően életük egy bizonyos szakaszában ideiglenesen megszakítják szakmai pályafutásukat. A bérszakadék különösen az idősebb nők esetében markáns, hiszen ők nem részesültek a nemek közötti egyenlőség helyreállítását célzó intézkedések előnyeiből. Ezek az intézkedések ugyanis még nem léteztek akkor, amikor ők beléptek a munkaerőpiacra.

Amint azt az alábbi ábra is mutatja, a bérszakadék jelentős eltéréseket mutat az EU-ban.

Az adatok egyes uniós tagállamok esetében nem állnak rendelkezésre.

Forrás: Eurostat

E-kereskedelem

Az online vásárlás nagyon népszerű az EU-ban; részesedése kiváltképp a fiatal internethasználók körében dinamikusan nő.

Az alábbi ábra az interneten vásárolt vagy rendelt legnépszerűbb árukat és szolgáltatásokat mutatja.

Forrás: Eurostat

Amint azt az alábbi ábra mutatja, 10 internetes vásárlóból 7 semmilyen problémával sem szembesült áruk vagy szolgáltatások interneten történő megrendelése során.

Forrás: Eurostat

Közlekedés

A zökkenőmentes és hatékony személy- és áruszállítás létfontosságú az uniós vállalkozásoknak és a lakosságnak egyaránt. Az EU közlekedéspolitikájának célja, hogy Európa-szerte elősegítse a tiszta, biztonságos és hatékony személy- és árufuvarozást.

Az alábbi három ábra a következőket mutatja:

  • a szárazföldi közlekedési eszközök (vonatok, autóbuszok, trolibuszok, személygépkocsik) részesedése a személyszállításban az egyes uniós országokban,
  • légi személyszállítási statisztikák,
  • tengeri személyszállítási statisztikák.

Forrás: Eurostat

Forrás: Eurostat

Az adatok egyes uniós tagállamok esetében nem állnak rendelkezésre.

Forrás: Eurostat

Megújuló forrásból előállított energia

Az EU-beli megújuló energiaforrások a következők: szélenergia, a napenergia, vízenergia, árapály-energia, geotermikus energia, bioüzemanyagok és a hulladék megújuló része. A megújuló energiaforrások használatának potenciális előnyei sokrétűek:

  • csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása,
  • többféle energiaforrás áll rendelkezésre,
  • mérséklődik a gazdaság fosszilis tüzelőanyagoktól (különösen a kőolajtól és a földgáztól) való függősége.

Az elmúlt néhány évben a megújuló energiaforrások használata erőteljesen nőtt az EU-ban. Amint az alábbi ábra is szemlélteti, a megújuló forrásokból nyert energia részesedése a teljes bruttó energiafogyasztásban az utóbbi években szinte megkétszereződött.

Forrás: Eurostat

Back to top