Europska unija

Gospodarstvo

Zahvaljujući jedinstvenom tržištu 28 zemalja EU je velika svjetska trgovinska sila.

Gospodarskom politikom EU-a nastoji se održati rast ulaganjem u promet, energetiku i istraživanje te istodobno svesti na minimum učinak daljnjeg gospodarskog razvoja na okoliš.

Gospodarska postignuća Europske unije

Gospodarstvo EU-a — mjereno s obzirom na proizvedenu robu i pružene usluge (BDP) — veće je od gospodarstva Sjedinjenih Država. BDP EU-a 2015.:

  • 14 600 milijardi EUR

Trgovina

Iako u EU-u živi samo 6,9 % svjetskog stanovništva, trgovina EU-a s ostatkom svijeta predstavlja približno 20 % svjetskog izvoza i uvoza.

Trgovina među državama članicama čini otprilike 62 % ukupne trgovine Europske unije.

EU je jedan od tri najveća svjetska trgovinska subjekta, uz Sjedinjene Države i Kinu. U ukupnom je svjetskom izvozu 2014. izvoz robe iz EU-a iznosio 15,0 %. EU je prvi put od njegova osnivanja pretekla Kina (15,5 %), ali je i dalje bio ispred Sjedinjenih Država (12,2 %), čiji je udio u svjetskom uvozu (15,9 %) bio veći i od EU-a (14,8 %) i Kine (12,9 %).

Zaposlenost

Svjetska gospodarska kriza i nestabilnost europodručja utjecale su i na zaposlenost.

Grafički prikaz

Tablični prikaz

Zaposleni u poljoprivredi

Zemlja Članovi obitelji Redovito zaposleni koji nisu članovi obitelji Povremeno zaposleni koji nisu članovi obitelji
Austrija 90,52 % 8,48 % 1,00 %
Belgija 74,52 % 19,54 % 5,93 %
Bugarska 86,22 % 10,01 % 3,77 %
Hrvatska 96,09 % 3,45 % 0,46 %
Cipar 92,87 % 5,46 % 1,66 %
Češka 36,30 % 60,75 % 2,95 %
Danska 65,28 % 32,08 % 2,63 %
Estonija 69,08 % 29,78 % 1,14 %
Finska 59,08 % 32,99 % 7,93 %
Francuska 49,54 % 41,97 % 8,49 %
Njemačka 69,45 % 23,22 % 7,33 %
Grčka 94,07 % 1,94 % 3,98 %
Mađarska 88,02 % 8,90 % 3,08 %
Irska 92,55 % 6,32 % 1,13 %
Italija 88,18 % 6,48 % 5,34 %
Latvija 88,17 % 11,66 % 0,18 %
Litva 87,94 % 11,28 % 0,77 %
Luksemburg 74,17 % 22,70 % 3,13 %
Malta 95,85 % 3,75 % 0,40 %
Nizozemska 62,10 % 27,86 % 10,04 %
Poljska 96,38 % 2,17 % 1,44 %
Portugal 86,88 % 9,30 % 3,82 %
Rumunjska 97,15 % 1,34 % 1,51 %
Slovačka 47,92 % 50,16 % 1,92 %
Slovenija 97,24 % 1,29 % 1,46 %
Španjolska 74,27 % 17,85 % 7,88 %
Švedska 58,96 % 35,20 % 5,85 %
Ujedinjena Kraljevina 60,70 % 33,62 % 5,67 %

Izvor: Eurostat

Grafički prikaz

Tablični prikaz

Postotak zaposlenih u industriji (bez građevinarstva) u odnosu na 2010. (2010. = 100)

Godina 1. tromj. 2. tromj. 3. tromj. 4. tromj.
2013. 98,99 98,90 98,73 98,75
2014. 98,94 99,15 99,38 99,49
2013. 96,76 97,22 96,32 95,99
2014. 94,30 94,82 94,82 94,86
2013. 97,22 96,59 96,11 95,59
2014. 94,94 94,44 94,06 93,76
2013. 100,81 100,79 100,60 100,61
2014. 101,14 101,70 102,09 102,62
2013. 96,67 96,41 96,28 95,92
2014. 96,23 96,92 96,97 97,39
2013. 105,33 105,42 105,49 105,65
2014. 105,85 106,19 106,42 106,63
2013. 107,22 107,90 108,10 108,08
2014. 107,76 108,61 109,04 110,57
2013. 99,63 101,02 99,86 100,38
2014. 99,98 99,47 100,70 101,68
2013. 61,52 77,14 78,27 75,63
2014. 79,40 77,55 77,87 75,73
2013. 89,76 88,24 87,24 87,59
2014. 87,34 88,73 90,52 91,27
2013. 97,64 97,19 96,97 96,75
2014. 96,55 96,24 95,85 95,49
2013. : : : :
2014. : : : :
2013. 84,69 81,87 79,84 79,34
2014. 77,61 78,14 77,89 77,50
2013. 113,63 114,44 114,91 114,58
2014. 113,61 111,64 112,67 111,65
2013. 104,92 105,50 106,13 107,04
2014. 107,56 107,71 109,04 109,80
2013. 96,12 95,80 95,48 96,02
2014. 95,51 95,76 95,83 95,73
2013. 101,49 101,98 102,46 102,66
2014. 103,91 104,61 105,14 105,68
2013. 98,35 98,70 98,39 97,74
2014. 98,43 98,44 98,03 97,87
2013. 97,76 97,30 96,89 96,59
2014. 96,23 96,10 96,16 96,18
2013. 104,00 104,09 103,80 103,80
2014. 103,43 103,56 103,34 103,43
2013. 100,34 100,20 100,45 100,69
2014. 101,10 101,53 101,87 102,34
2013. 93,45 93,04 92,83 92,95
2014. 92,81 93,21 93,53 93,88
2013. 104,41 104,16 103,94 104,04
2014. 104,59 105,40 105,87 106,61
2013. 94,53 94,26 94,17 94,24
2014. 94,34 94,66 94,87 95,03
2013. 102,27 102,22 102,51 103,04
2014. 103,89 104,12 104,35 104,90
2013. 98,07 98,39 95,08 95,04
2014. 93,67 91,95 89,57 90,44
2013. 99,65 98,44 97,57 97,77
2014. 97,92 97,46 98,08 97,45
2013. 98,77 98,54 99,04 99,58
2014. 100,43 100,86 101,55 102,02
2013. 92,05 91,63 91,34 90,67
2014. 89,75 89,73 89,26 88,76

Podaci za države članice koje nisu navedene u padajućem izborniku nisu dostupni.

Izvor: Eurostat

Grafički prikaz

Tablični prikaz

Stopa nezaposlenosti (%)

Zemlja Žene Muškarci
Austrija 43,70 % 56,30 %
Belgija 45,88 % 54,12 %
Bugarska 47,97 % 52,03 %
Hrvatska 53,14 % 46,86 %
Cipar 48,02 % 51,98 %
Češka 59,78 % 40,22 %
Danska 52,99 % 47,01 %
Estonija 47,24 % 52,76 %
Finska 47,57 % 52,43 %
Francuska 47,55 % 52,45 %
Njemačka 47,06 % 52,94 %
Grčka 57,63 % 42,37 %
Mađarska 51,26 % 48,74 %
Irska 39,64 % 60,36 %
Italija 52,12 % 47,88 %
Latvija 42,36 % 57,64 %
Litva 45,45 % 54,55 %
Luksemburg 56,35 % 43,65 %
Malta 51,46 % 48,54 %
Nizozemska 53,44 % 46,56 %
Poljska 51,09 % 48,91 %
Portugal 49,80 % 50,20 %
Rumunjska 45,31 % 54,69 %
Slovačka 57,14 % 42,86 %
Slovenija 52,44 % 47,56 %
Španjolska 53,90 % 46,10 %
Švedska 47,52 % 52,48 %
Ujedinjena Kraljevina 48,48 % 51,52 %

Podaci za države članice koje nisu navedene u padajućem izborniku nisu dostupni.

Izvor: Eurostat

 

Istraživanje

Strategija Europske unije za jačanje konkurentnosti svojeg gospodarstva temelji se na istraživanju i razvoju. Cilj je da ulaganja u istraživanje i razvoj dostignu ona Sjedinjenih Država i Japana.

Grafički prikaz

Tablični prikaz

Ukupno ulaganje u istraživanje i razvoj kao postotak BDP-a

Zemlja Sektor poduzetništva Državni sektor Sektor visokog obrazovanja Privatni neprofitni sektor
Austrija 2,1 0,13 0,72 0,01
Belgija 1,72 0,2 0,51 0,01
Bugarska 0,39 0,19 0,06 0
Hrvatska 0,41 0,21 0,2 :
Cipar 0,07 0,07 0,26 0,06
Češka 1,03 0,35 0,52 0,01
Danska 1,96 0,07 1,02 0,01
Estonija 0,82 0,15 0,73 0,02
Finska 2,26 0,29 0,71 0,02
Francuska 1,45 0,29 0,47 0,03
Njemačka 1,9 0,42 0,51 :
Grčka 0,27 0,23 0,3 0,01
Mađarska 0,97 0,21 0,2 :
Irska 1,13 0,07 0,34 :
Italija 0,72 0,18 0,37 0,04
Latvija 0,17 0,18 0,26 :
Litva 0,24 0,19 0,52 :
Luksemburg 0,68 0,38 0,24 :
Malta 0,47 0,07 0,3 0
Nizozemska 1,09 0,24 0,63 :
Poljska 0,38 0,23 0,25 0
Portugal 0,63 0,09 0,59 0,02
Rumunjska 0,12 0,19 0,08 0
Slovačka 0,38 0,17 0,27 0
Slovenija 1,99 0,34 0,27 0
Španjolska 0,67 0,24 0,35 0
Švedska 2,28 0,12 0,9 0,01
Ujedinjena Kraljevina 1,06 0,13 0,44 0,03

Za neke zemlje i/ili sektore podaci nisu dostupni.

Izvor: Eurostat

Promet

Cilj je EU-a promicanje učinkovitih, sigurnih i ekološko prihvatljivih prometnih mreža.

Udio putovanja automobilom blago je porastao od 2008. u usporedbi s ostalim oblicima cestovnog prijevoza (poput autobusa). EU nastavlja podupirati ulaganje u željeznički promet i njegovo restrukturiranje.

Unatoč trenutačnoj gospodarskoj krizi čini se da će se do 2030. svjetski zračni promet povećavati za 5 % godišnje. Porastom prometa raste i briga o sigurnosti. Cilj je zrakoplovne politike EU-a učiniti europski zračni prostor najsigurnijim u svijetu.

Grafički prikaz

Izvor: Eurostat

 

Izvor: Eurostat

Tablični prikaz

Cestovni, željeznički i zračni prijevoz putnika

Godina Vlak Automobil Autobus
2000. 7,2 82,4 10,4
2001. 7,1 82,7 10,2
2002. 6,8 83,3 9,9
2003. 6,7 83,5 9,9
2004. 6,8 83,4 9,8
2005. 6,9 83,2 9,9
2006. 7,1 83,2 9,7
2007. 7,2 83,1 9,8
2008. 7,3 83,1 9,7
2009. 7,1 83,7 9,2
2010. 7,2 83,6 9,2
2011. 7,3 83,4 9,2
2012. 7,6 83 9,3
2013. 7,6 83,2 9,2
2000. 7,2 82,4 10,4
2001. 7,1 82,7 10,2
2002. 6,8 83,3 9,9
2003. 6,7 83,5 9,8
2004. 6,8 83,4 9,8
2005. 6,9 83,2 9,9
2006. 7,1 83,2 9,7
2007. 7,2 83,1 9,8
2008. 7,3 83,1 9,6
2009. 7,1 83,7 9,2
2010. 7,2 83,6 9,2
2011. 7,3 83,4 9,2
2012. 7,7 83 9,3
2013. 7,6 83,2 9,2
2000. 6,3 83 10,8
2001. 6,4 82,6 11
2002. 6,5 81,9 11,7
2003. 6,5 80,5 13
2004. 7,1 79,6 13,2
2005. 6,6 79,8 13,6
2006. 6,9 79,2 13,9
2007. 7,1 78,8 14,1
2008. 7,5 79,6 13
2009. 7,5 79,5 13
2010. 7,7 79,7 12,7
2011. 7,7 79,5 12,8
2012. 7,4 79,6 12,9
2013. 7,4 77,4 15,2
2000. 7,8 60,8 31,4
2001. 6,6 61,5 32
2002. 5,4 61,2 33,4
2003. 5,5 66,5 28,1
2004. 5,1 69,8 25
2005. 4,8 70,9 24,3
2006. 4,7 72,6 22,7
2007. 4,4 73,8 21,8
2008. 4 75,1 20,8
2009. 3,7 79,5 16,8
2010. 3,6 80 16,4
2011. 3,5 80,6 15,9
2012. 3 80,1 16,9
2013. 2,9 80,9 16,2
2000. 8,3 73,1 18,6
2001. 8,3 71,8 19,9
2002. 7,5 73,8 18,7
2003. 7,3 75,5 17,2
2004. 7,5 76,6 16
2005. 7,3 75,5 17,2
2006. 7,5 75,2 17,3
2007. 7,3 75,7 17
2008. 7,1 76 16,9
2009. 6,8 76,2 16,9
2010. 7,5 73 19,5
2011. 7,6 74,4 18
2012. 8,3 74 17,7
2013. 8,5 73,6 17,9
2000. 8,7 79,6 11,7
2001. 9,1 79,2 11,7
2002. 9,2 79,1 11,7
2003. 9,3 79,1 11,6
2004. 9,3 79,3 11,4
2005. 9,5 79,1 11,4
2006. 9,7 79,1 11,2
2007. 9,7 79,6 10,7
2008. 9,7 79,8 10,5
2009. 9,5 80,1 10,4
2010. 9,8 79,7 10,5
2011. 10 79,9 10,1
2012. 10,2 79,9 9,9
2013. 10,2 80 9,8
2000. 7,7 85,2 7,1
2001. 7,6 85,5 6,9
2002. 7,1 86,2 6,7
2003. 7,2 86,1 6,8
2004. 7,5 85,8 6,7
2005. 7,5 85,8 6,7
2006. 7,8 85,6 6,6
2007. 7,8 85,7 6,5
2008. 8,1 85,6 6,3
2009. 7,9 86 6,1
2010. 8 86 6
2011. 8,2 85,9 5,9
2012. 8,9 85,4 5,7
2013. 8,5 85,7 5,8
2000. 2,7 69,8 27,5
2001. 1,9 70,1 28
2002. 1,8 71,7 26,5
2003. 1,7 73,6 24,7
2004. 1,8 72,9 25,3
2005. 1,9 75,7 22,4
2006. 2 78 19,9
2007. 2,2 79,4 18,4
2008. 2,1 81,4 16,5
2009. 2 83,1 15
2010. 2 83,6 14,4
2011. 2 84,1 14
2012. 1,8 83,6 14,6
2013. 1,7 83,9 14,4
2000. 3,2 80,6 16,2
2001. 3,3 80,6 16,1
2002. 3,5 81 15,6
2003. 3,3 81,4 15,3
2004. 3 81,9 15,1
2005. 3,3 82,1 14,6
2006. 3,3 82,3 14,4
2007. 3,4 82,3 14,2
2008. 3,3. 82,3. 14,4.
2009. 2,8 82,1 15
2010. 2,9 82,6 14,5
2011. 2,9 82,6 14,6
2012. 2,8 82,8 14,4
2013. 2,7 83,2 14,1
2000. 2,2 72,8 25,1
2001. 1,9 74,3 23,8
2002. 1,9 75,1 23
2003. 1,6 76,4 22,1
2004. 1,6 77,5 20,9
2005. 1,7 78,3 20
2006. 1,6 79,2 19,2
2007. 1,6 79,9 18,5
2008. 1,3 80,8 17,9
2009. 1,2 81,9 16,9
2010. 1,1 81,6 17,3
2011. 0,8 81,6 17,6
2012. 0,7 81,6 17,7
2013. 0,9 81,3 17,8
2000. 5,4 81 13,5
2001. 5,5 80,8 13,7
2002. 5,2 82,5 12,3
2003. 5,1 83,1 11,8
2004. 5 81,7 13,2
2005. 5,1 82 12,9
2006. 5,2 82,8 12
2007. 5 81 14
2008. 5,5 80,3 14,3
2009. 5,4 81,4 13,3
2010. 5,4 82,3 12,3
2011. 5,6 80,9 13,5
2012. 5,6 80,7 13,7
2013. 6,1 80,7 13,2
2000. 8,6 86,1 5,3
2001. 8,5 86,6 4,9
2002. 8,7 86,4 5
2003. 8,4 86,6 5
2004. 8,7 86,2 5,1
2005. 9,1 85,8 5,2
2006. 9,4 85,3 5,3
2007. 9,6 84,9 5,5
2008. 9,3 85,6 5,2
2009. 9,4 85,4 5,2
2010. 9,3 85,5 5,3
2011. 9,3 85,3 5,4
2012. 9,5 85,1 5,4
2013. 9,4 85,2 5,4
2000. 5,1 81,4 13,6
2001. 4,8 81,7 13,5
2002. 4,5 82,2 13,3
2003. 4,2 82,2 13,6
2004. 4,2 83,8 12,1
2005. 4,3 83,8 11,9
2006. 4,4 83,7 11,8
2007. 5 82,9 12,1
2008. 5,4 82,2 12,5
2009. 5,6 83,6 10,7
2010. 5,6 83,7 10,7
2011. 4,9 84,6 10,5
2012. 3,5 85,8 10,7
2013. 3,1 85,5 11,5
2000. 5,8 83,3 10,9
2001. 5,8 83,2 11
2002. 5,6 83,3 11,1
2003. 5,5 83,4 11,1
2004. 5,5 83,4 11,1
2005. 6 81,8 12,2
2006. 6,1 81,5 12,4
2007. 6 81,6 12,4
2008. 6 81,7 12,4
2009. 5,5 82,8 11,7
2010. 5,6 82,4 12,1
2011. 5,8 81,7 12,6
2012. 6,4 79,6 13,9
2013. 6,3 80,4 13,3
2000. : 77,7 22,3
2001. : 77,5 22,5
2002. : 77,4 22,6
2003. : 76,4 23,6
2004. : 78,8 21,2
2005. : 79,2 20,8
2006. : 79,6 20,4
2007. : 80,3 19,7
2008. : 81,2 18,8
2009. : 82,4 17,6
2010. : 81,9 18,1
2011. : 81,7 18,3
2012. : 81,3 18,7
2013. : 81,5 18,5
2000. 4,8 76,9 18,4
2001. 4,8 79,9 15,3
2002. 4,8 76,6 18,6
2003. 4,8 75,7 19,4
2004. 5,2 73,8 21,1
2005. 5,4 73,5 21,1
2006. 5,4 76,6 18
2007. 4,9 79,4 15,7
2008. 5,2 78,7 16,1
2009. 4,7 80,2 15,1
2010. 4,7 78,2 17,1
2011. 4,9 76,2 18,9
2012. 4,8 76,9 18,3
2013. 4,7 77,3 18
2000. 3,2 82,2 14,6
2001. 2,8 82,6 14,6
2002. 2,5 82 15,4
2003. 1,9 85 13,1
2004. 1,5 86,6 11,9
2005. 0,7 89,8 9,5
2006. 0,6 91,4 8
2007. 0,6 91 8,4
2008. 0,6 91,2 8,2
2009. 0,6 92,3 7,1
2010. 0,7 91,7 7,6
2011. 0,8 90,8 8,3
2012. 0,8 91 8,2
2013. 0,8 91,4 7,8
2000. 5,1 85,5 9,5
2001. 5,1 85,2 9,7
2002. 3,9 85,7 10,5
2003. 3,7 85,7 10,6
2004. 3,6 85,6 10,8
2005. 3,6 85,5 10,9
2006. 3,9 85,3 10,8
2007. 4,1 84,9 11,1
2008. 4,3 84,2 11,4
2009. 4,3 84,3 11,4
2010. 4,5 83,5 12,1
2011. 4,4 83,1 12,5
2012. 4,6 83 12,4
2013. 4,7 82,9 12,4
2000. 13 61,9 25,1
2001. 13,4 61,7 24,9
2002. 13,9 61,1 25
2003. 13,4 62,1 24,5
2004. 13,4 63,2 23,4
2005. 12,6 64,2 23,2
2006. 11,9 65,6 22,5
2007. 11 67,6 21,5
2008. 10,4 67,5 22,1
2009. 10,2 69,1 20,7
2010. 10 68,6 21,5
2011. 10,2 68,3 21,5
2012. 10,1 67,6 22,3
2013. 10,2 67,5 22,3
2000. : 79,6 20,4
2001. : 79,3 20,7
2002. : 79,4 20,6
2003. : 79,5 20,5
2004. : 79,6 20,4
2005. : 80,3 19,7
2006. : 80,4 19,6
2007. : 80,6 19,4
2008. : 80,8 19,2
2009. : 81,9 18,1
2010. : 81,5 18,5
2011. : 82,4 17,6
2012. : 82,5 17,5
2013. : 83 17
2000. 9,4 86 4,6
2001. 9,4 86 4,6
2002. 9,3 86,4 4,3
2003. 8,7 87,4 3,9
2004. 8,4 87,7 3,9
2005. 8,9 87,3 3,8
2006. 9,4 87,2 3,5
2007. 9,6 87,1 3,4
2008. 9,2 87,3 3,5
2009. 8,8 87,7 3,5
2010. 8,9 87,7 3,5
2011. 9,9 86,6 3,5
2012. 10 86,7 3,3
2013. 10,5 86,2 3,3
2000. 9,8 79,2 11
2001. 9,7 79,4 10,9
2002. 9,7 79,4 10,9
2003. 9,5 79,5 10,9
2004. 9,5 79,6 11
2005. 9,8 79,7 10,5
2006. 10 79,6 10,4
2007. 10,1 79,2 10,8
2008. 11,1 78,6 10,2
2009. 11,1 79,3 9,6
2010. 11 78,7 10,3
2011. 11 78,9 10,1
2012. 11,5 78,5 10
2013. 12,7 77,4 9,8
2000. 11,3 61 27,7
2001. 10,7 62,9 26,4
2002. 9,9 65,1 24,9
2003. 9,2 66,5 24,3
2004. 8,5 67,9 23,6
2005. 8,2 69,4 22,4
2006. 8,2 70,1 21,8
2007. 8,5 70,7 20,8
2008. 8,2 71,9 19,9
2009. 7,4 74,7 17,9
2010. 7,1 76,1 16,8
2011. 6,9 77,4 15,7
2012. 6,7 78,5 14,8
2013. 6,2 79,6 14,1
2000. 4,6 81,7 13,6
2001. 4,5 82,8 12,6
2002. 4,3 84,9 10,9
2003. 3,9 85,1 11
2004. 3,8 85,1 11,1
2005. 4 89,3 6,7
2006. 4 89,6 6,3
2007. 4,1 89,4 6,5
2008. 4,3 89,2 6,4
2009. 4,4 89,4 6,2
2010. 4,4 89,1 6,5
2011. 4,5 88,8 6,7
2012. 4,1 89,3 6,6
2013. 4 89,1 6,9
2000. 16,3 71,5 12,2
2001. 15,1 72,5 12,4
2002. 11,9 75,8 12,3
2003. 11,5 75,7 12,8
2004. 11,4 76,2 12,4
2005. 9,9 75,5 14,6
2006. 9,6 76,4 14
2007. 8,6 77,5 14
2008. 7,6 77,2 15,2
2009. 6,5 80 13,6
2010. 5,9 81,3 12,9
2011. 5,5 81,7 12,8
2012. 4,8 81,8 13,4
2013. 4,5 82,3 13,2
2000. 2,9 82,9 14,3
2001. 2,9 83,5 13,6
2002. 3 83,9 13,2
2003. 3 83,5 13,5
2004. 2,7 84,9 12,4
2005. 2,7 85,6 11,6
2006. 2,7 85,6 11,7
2007. 2,6 86 11,4
2008. 2,7 86,4 10,9
2009. 2,6 86,7 10,7
2010. 2,5 86,8 10,8
2011. 2,3 86,6 11
2012. 2,3 86,7 11,1
2013. 2,3 86,3 11,4
2000. 7,7 64,4 27,8
2001. 7,5 64,7 27,8
2002. 7,2 66,8 26
2003. 6,3 68,8 24,8
2004. 6 67,8 26,2
2005. 5,9 69,4 24,8
2006. 5,9 70,8 23,3
2007. 6 72 22
2008. 6,4 73 20,6
2009. 6,6 77,6 15,8
2010. 6,7 78 15,3
2011. 7 77,3 15,7
2012. 7,1 77,3 15,6
2013. 7,1 77,8 15,1
2000. 5,1 83,4 11,5
2001. 4,8 83,8 11,3
2002. 4,8 84,1 11,1
2003. 4,7 84,4 10,9
2004. 4,7 84,8 10,6
2005. 4,8 84,9 10,3
2006. 4,8 84,9 10,3
2007. 5 84,9 10
2008. 5,4 84,5 10,1
2009. 5,1 84,9 10
2010. 5,2 84,9 9,9
2011. 5 85,1 9,8
2012. 5,3 84,9 9,8
2013. 5,3 84,9 9,8
2000. 7,5 83,8 8,6
2001. 7,9 83,8 8,3
2002. 7,8 84 8,2
2003. 7,7 84,3 8
2004. 7,5 84,7 7,8
2005. 7,7 84,6 7,6
2006. 8,3 84,1 7,6
2007. 8,7 83,9 7,4
2008. 9,4 83,3 7,2
2009. 9,5 83,4 7,1
2010. 9,4 83,4 7,2
2011. 8,8 84,4 6,8
2012. 9,1 84,3 6,7
2013. 9,3 84 6,8
2000. 5,3 88,1 6,6
2001. 5,3 88,2 6,5
2002. 5,3 89,1 5,6
2003. 5,4 88,5 6,1
2004. 5,7 88,7 5,6
2005. 5,9 88,3 5,8
2006. 6,2 88,3 5,5
2007. 6,6 87,9 5,5
2008. 6,9 87,2 5,9
2009. 6,9 87 6
2010. 7,5 86,3 6,2
2011. 7,9 86,2 5,9
2012. 8,2 86 5,9
2013. 8,4 86 5,7
2000. : 88,6 11,4
2001. : 88,6 11,4
2002. : 88,6 11,4
2003. : 88,6 11,4
2004. : 88,6 11,4
2005. : 88,6 11,4
2006. : 88,6 11,4
2007. : 88,6 11,4
2008. : 88,6 11,4
2009. : 88,6 11,4
2010. : 88,6 11,4
2011. : 88,6 11,4
2012. : 88,6 11,4
2013. : 88,6 11,4
2000. 4,5 88,3 7,1
2001. 4,5 88,5 6,9
2002. 4,1 89 6,9
2003. 4,1 88,9 7
2004. 4,3 88,8 6,9
2005. 4,5 88,5 7,1
2006. 4,6 88,6 6,9
2007. 4,6 88,7 6,7
2008. 4,8 88,5 6,7
2009. 4,7 88,6 6,7
2010. 4,8 88,4 6,8
2011. 4,5 88,4 7
2012. 4,6 89,8 5,6
2013. 4,8 89,8 5,5
2000. 13,7 81,1 5,2
2001. 14,2 80,6 5,2
2002. 14,8 80,1 5,1
2003. 15 79,8 5,2
2004. 15,3 79,6 5,2
2005. 16,3 78,4 5,3
2006. 16,5 77,9 5,6
2007. 17 77,4 5,5
2008. 17,1 77,8 5,2
2009. 17,4 77,5 5,1
2010. 17,6 77,3 5,1
2011. 17,6 77,2 5,1
2012. 17,2 77,7 5,1
2013. 17,1 77,8 5,1
2000. 2 84,5 13,5
2001. 2,8 83 14,3
2002. 1,9 81,3 16,7
2003. 1,7 78,8 19,5
2004. 1,7 78,5 19,8
2005. 1,7 79,2 19,1
2006. 1,8 80,4 17,8
2007. 1,9 80,5 17,6
2008. 2,3 78,3 19,4
2009. 2,4 79,2 18,5
2010. 2,2 77,5 20,3
2011. 2 75,5 22,5
2012. 1,5 77,8 20,7
2013. 1,1 80,3 18,6
2000. 3,4 45,9 50,7
2001. 3,4 49,6 47
2002. 3,1 49 47,8
2003. 3,4 49,2 47,4
2004. 2,8 51,3 45,9
2005. 2,6 52,3 45
2006. 2,6 53,9 43,4
2007. 2,7 54,9 42,4
2008. 2,4 56,3 41,3
2009. 2,5 56,9 40,6
2010. 2,4 59,3 38,3
2011. 2,4 59,2 38,4
2012. 1,7 61,6 36,6
2013. 1,4 63,7 34,9

Izvor: Eurostat

Zračni prijevoz putnika

Godina Zrakoplov
2007. :
2008. 799024981
2009. 752512652
2010. 778324669
2011. 822830045
2012. 828160763
2013. 842219926
2014. 876884771
2007. 792387321
2008. 797571170
2009. 751138170
2010. 776851750
2011. 821265790
2012. 826463402
2013. 840556194
2014. 875134752
2007. :
2008. :
2009. :
2010. :
2011. :
2012. :
2013. :
2014. :
2007. :
2008. :
2009. :
2010. :
2011. :
2012. :
2013. :
2014. :
2007. 20805314
2008. 21981645
2009. 21314463
2010. 22690502
2011. 25098923
2012. 25913625
2013. 26387222
2014. 28775060
2007. 6071210
2008. 6417873
2009. 5838685
2010. 6168346
2011. 6651562
2012. 6819024
2013. 7078294
2014. 7518998
2007. 13098141
2008. 13429149
2009. 12367467
2010. 12242386
2011. 12650532
2012. 11742352
2013. 11891812
2014. 12079873
2007. 24041619
2008. 24629204
2009. 22272961
2010. 24330644
2011. 25804863
2012. 26528356
2013. 27453282
2014. 29003996
2007. 163784893
2008. 165758846
2009. 158148829
2010. 166130833
2011. 175316076
2012. 178591103
2013. 180781589
2014. 186445791
2007. 1722505
2008. 1804430
2009. 1341294
2010. 1381062
2011. 1907569
2012. 2202427
2013. 1958565
2014. 2019806
2007. 29840020
2008. 30018287
2009. 26268887
2010. 23093749
2011. 23362889
2012. 23594089
2013. 24603640
2014. 26310826
2007. 34785958
2008. 34404278
2009. 32882441
2010. 32131780
2011. 33291435
2012. 31575703
2013. 33621019
2014. 39117833
2007. 163523010
2008. 161400952
2009. 148318298
2010. 153387014
2011. 165153230
2012. 159771261
2013. 157731973
2014. 165354382
2007. 120034361
2008. 122723531
2009. 117561564
2010. 122887263
2011. 131425313
2012. 135005802
2013. 138085382
2014. 136361561
2007. :
2008. 4504278
2009. 4334987
2010. 4677030
2011. 4989047
2012. 5422530
2013. 5722025
2014. 6140608
2007. 106294205
2008. 105216903
2009. 101823760
2010. 109064953
2011. 116226667
2012. 116029388
2013. 115271926
2014. 121156068
2007. 7004127
2008. 7218073
2009. 6729554
2010. 6947632
2011. 7190265
2012. 7328248
2013. 7011437
2014. 7328546
2007. 3155771
2008. 3687329
2009. 4062704
2010. 4655898
2011. 5098360
2012. 4754530
2013. 4782257
2014. 4802282
2007. 2195959
2008. 2552074
2009. 1867191
2010. 2282834
2011. 2691991
2012. 3166628
2013. 3482358
2014. 3798110
2007. 1634465
2008. 1713003
2009. 1535261
2010. 1613600
2011. 1836761
2012. 1893988
2013. 2168748
2014. 2433939
2007. 8580261
2008. 8429082
2009. 8081067
2010. 8174510
2011. 8884837
2012. 8429843
2013. 8441319
2014. 9054848
2007. 2971368
2008. 3109899
2009. 2918676
2010. 3293548
2011. 3506723
2012. 3650345
2013. 4031848
2014. 4290032
2007. 50500592
2008. 50418517
2009. 46479064
2010. 48618670
2011. 53895216
2012. 55680131
2013. 58077221
2014. 60962778
2007. 22926104
2008. 23899584
2009. 21817267
2010. 23532455
2011. 25137612
2012. 25965977
2013. 25749724
2014. 26378676
2007. 17120015
2008. 18727132
2009. 17046474
2010. 18382517
2011. 20634903
2012. 21791428
2013. 23274169
2014. 25713682
2007. 24324372
2008. 25180382
2009. 24104119
2010. 25732352
2011. 27578334
2012. 28186254
2013. 29694146
2014. 32558076
2007. 6908599
2008. 8031267
2009. 7984057
2010. 8848949
2011. 9687456
2012. 9674226
2013. 10016933
2014. 10907487
2007. 1504446
2008. 1648977
2009. 1423391
2010. 1382341
2011. 1358792
2012. 1167877
2013. 1265766
2014. 1307128
2007. 2232411
2008. 2596334
2009. 1948361
2010. 1881844
2011. 1808187
2012. 1563197
2013. 1557149
2014. 1671290
2007. 14464575
2008. 14850682
2009. 13828812
2010. 14220636
2011. 16374398
2012. 16458815
2013. 16565391
2014. 17171931
2007. 26967253
2008. 27817350
2009. 25218784
2010. 26646764
2011. 29732247
2012. 30350845
2013. 31443225
2014. 32765412
2007. 217288456
2008. 213888122
2009. 198531887
2010. 192884537
2011. 201535227
2012. 203066646
2013. 210468756
2014. 220021502
2007. 2462113
2008. 2240998
2009. 1837165
2010. 2036356
2011. 2462894
2012. 2740691
2013. 3199266
2014. 3853614
2007. :
2008. :
2009. :
2010. :
2011. :
2012. :
2013. :
2014. :
2007. 26385631
2008. 27717155
2009. 27673751
2010. 29516916
2011. 32401674
2012. 34590312
2013. 36684065
2014. 37601630
2007. 34537546
2008. 36595724
2009. 35928169
2010. 37615864
2011. 41439630
2012. 43235843
2013. 44216798
2014. 46127426
2007. :
2008. :
2009. :
2010. :
2011. :
2012. :
2013. :
2014. :
2007. :
2008. :
2009. :
2010. :
2011. :
2012. :
2013. :
2014. :
2007. :
2008. :
2009. :
2010. :
2011. :
2012. :
2013. :
2014. :
2007. :
2008. :
2009. :
2010. :
2011. :
2012. :
2013. :
2014. :
2007. :
2008. :
2009. :
2010. :
2011. :
2012. :
2013. :
2014. :

Izvor: Eurostat

 

Energija i okoliš

Više od 50 % energetskih potreba EU-a pokriva se uvozom.

Grafički prikaz

Tablični prikaz

Postotak električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije

% bruto potrošnje električne energije %
Malta 1,6
Luksemburg 5,3
Cipar 6,6
Mađarska 6,6
Nizozemska 10,0
Poljska 10,7
Belgija 12,4
Češka 12,8
Estonija 13,0
Litva 13,1
Ujedinjena Kraljevina 13,8
Francuska 16,8
Bugarska 18,9
Irska 20,8
Slovačka 20,8
Grčka 21,2
Njemačka 25,3
Finska 30,9
Italija 31,3
Slovenija 33,1
Španjolska 36,7
Rumunjska 37,5
Hrvatska 42,2
Danska 43,1
Latvija 48,8
Portugal 49,1
Švedska 61,8
Austrija 68,0

Izvor: Eurostat

Grafički prikaz

Tablični prikaz

Neto ovisnost o uvozu energije izražena u postotku ukupne potrošnje

Zemlja Ugljen Nafta Prirodni plin
Austrija 94,5 92,5 74,7
Belgija 95,3 102,0 100,5
Bugarska 16,4 103,9 92,8
Hrvatska 110,1 77,1 31,8
Cipar 100,0 100,9 :
Češka –11,6 96,4 100,2
Danska 90,7 –12,0 –23,1
Estonija –0,1 59,9 100,0
Finska 65,3 104,4 99,9
Francuska 93,4 99,0 97,4
Njemačka 44,5 96,1 86,9
Grčka 3,2 94,6 100,0
Mađarska 26,9 83,4 71,2
Irska 72,4 100,2 96,8
Italija 96,1 90,7 88,1
Latvija 88,8 100,4 115,6
Litva 99,7 93,2 100,0
Luksemburg 100,0 100,3 99,6
Malta : 104,6 :
Nizozemska 111,5 95,5 –85,4
Poljska –10,4 91,3 74,2
Portugal 95,4 96,3 101,5
Rumunjska 18,9 46,8 11,8
Slovačka 80,6 89,9 95,3
Slovenija 19,4 97,3 99,6
Španjolska 70,5 97,4 98,6
Švedska 82,4 101,5 99,1
Ujedinjena Kraljevina 82,1 40,2 50,1

Izvor: Eurostat

Back to top