an tAontas Eorpach

An Geilleagar

Tá an tAontas Eorpach, a bhfeidhmíonn a 28 Ballstát mar mhargadh aonair, ar cheann de mhórchumhachtaí trádála an domhain.

Tá beartas eacnamaíoch an Aontais ceaptha fás a chothú trí infheistiú san iompar, san fhuinneamh agus sa taighde, ach san am céanna an díobháil don chomhshaol a thagann as sin a laghdú a oiread is féidir é.

Geilleagar an Aontais a thomhas

I dtéarmaí na n-earraí agus na seirbhísí a tháirgeann sé (olltáirgeacht intíre), is mó anois geilleagar an Aontais ná geilleagar Stáit Aontaithe Mheiriceá: Olltáirgeacht intíre an Aontais Eorpaigh in 2015:

  • €14,600 billiún

Trádáil

In ainneoin nach bhfuil ach 6,9 % de dhaonra an domhain ag an Aontas Eorpach, is ionann an trádáil a dhéanann sé leis an gcuid eile den domhan agus 20% d'easpórtálacha agus d'impórtálacha uile an domhain.

Is le tíortha eile den Aontas Eorpach a dhéanann tíortha an Aontais tuairim is dhá thrian dá gcuid trádála.

Tá an tAontas Eorpach ar cheann de na trí gheilleagar is tábhachtaí ar domhan ó thaobh na trádála idirnáisiúnta de, in éineacht le SAM agus an tSín. In 2014, is easpórtálacha earraí ón Aontas Eorpach a bhí i 15% d'easpórtálacha earraí an domhain. Den chéad uair ó bunaíodh an tAontas, bhain tír eile barr de (an tSín le 15.5%), ach bhí sé fós chun cinn ar SAM (12.2%). Ba mhó an sciar d'iompórtálacha an domhain a bhí ag SAM (15.9%) ná ag an Aontas (14.8%) ná ag an tSín (12.9%).

Fostaíocht

Tá an leibhéal fostaíochta thíos leis an gcúlú eacnamaíoch domhanda, agus lena chorraithe atá an limistéar euro.

AMHARC CAIRTE

AMHARC TÁBLA

Lucht saothair atá fostaithe sa talmhaíocht

Tír Lucht saothair teaghlaigh Lucht saothair rialta neamhtheaghlaigh Lucht saothair neamhtheaghlaigh a oibríonn ar bhonn neamhrialta
an Ostair 90,52% 8,48% 1,00%
an Bheilg 74,52% 19,54% 5,93%
an Bhulgáir 86,22% 10,01% 3,77%
an Chróit 96,09% 3,45% 0,46%
an Chipir 92,87% 5,46% 1,66%
Poblacht na Seice 36,30% 60,75% 2,95%
An Danmhairg 65,28% 32,08% 2,63%
an Eastóin 69,08% 29,78% 1,14%
an Fhionlainn 59,08% 32,99% 7,93%
an Fhrainc 49,54% 41,97% 8,49%
an Ghearmáin 69,45% 23,22% 7,33%
an Ghréig 94,07% 1,94% 3,98%
an Ungáir 88,02% 8,90% 3,08%
Éire 92,55% 6,32% 1,13%
an Iodáil 88,18% 6,48% 5,34%
Lucsamburg 88,17% 11,66% 0,18%
an Liotuáin 87,94% 11,28% 0,77%
Lucsamburg 74,17% 22,70% 3,13%
Málta 95,85% 3,75% 0,40%
an Ísiltír 62,10% 27,86% 10,04%
an Pholainn 96,38% 2,17% 1,44%
an Phortaingéil 86,88% 9,30% 3,82%
an Rómáin 97,15% 1,34% 1,51%
an tSlóvaic 47,92% 50,16% 1,92%
an tSlóivéin 97,24% 1,29% 1,46%
an Spáinn 74,27% 17,85% 7,88%
an tSualainn 58,96% 35,20% 5,85%
An Ríocht Aontaithe 60,70% 33,62% 5,67%

Foinse: Eurostat

AMHARC CAIRTE

AMHARC TÁBLA

An céatadán de dhaoine a bhí fostaithe sa tionsclaíocht (seachas an fhoirgníocht) i gcomparáid le 2010 (2010 = 100)

Bliain R1 R2 R3 R4
2013 98.99 98.90 98.73 98.75
2014 98.94 99.15 99.38 99.49
2013 96.76 97.22 96.32 95.99
2014 94.30 94.82 94.82 94.86
2013 97.22 96.59 96.11 95.59
2014 94.94 94.44 94.06 93.76
2013 100.81 100.79 100.60 100.61
2014 101.14 101.70 102.09 102.62
2013 96.67 96.41 96.28 95.92
2014 96.23 96.92 96.97 97.39
2013 105.33 105.42 105.49 105.65
2014 105.85 106.19 106.42 106.63
2013 107.22 107.90 108.10 108.08
2014 107.76 108.61 109.04 110.57
2013 99.63 101.02 99.86 100.38
2014 99.98 99.47 100.70 101.68
2013 61.52 77.14 78.27 75.63
2014 79.40 77.55 77.87 75.73
2013 89.76 88.24 87.24 87.59
2014 87.34 88.73 90.52 91.27
2013 97.64 97.19 96.97 96.75
2014 96.55 96.24 95.85 95.49
2013 : : : :
2014 : : : :
2013 84.69 81.87 79.84 79.34
2014 77.61 78.14 77.89 77.50
2013 113.63 114.44 114.91 114.58
2014 113.61 111.64 112.67 111.65
2013 104.92 105.50 106.13 107.04
2014 107.56 107.71 109.04 109.80
2013 96.12 95.80 95.48 96.02
2014 95.51 95.76 95.83 95.73
2013 101.49 101.98 102.46 102.66
2014 103.91 104.61 105.14 105.68
2013 98.35 98.70 98.39 97.74
2014 98.43 98.44 98.03 97.87
2013 97.76 97.30 96.89 96.59
2014 96.23 96.10 96.16 96.18
2013 104.00 104.09 103.80 103.80
2014 103.43 103.56 103.34 103.43
2013 100.34 100.20 100.45 100.69
2014 101.10 101.53 101.87 102.34
2013 93.45 93.04 92.83 92.95
2014 92.81 93.21 93.53 93.88
2013 104.41 104.16 103.94 104.04
2014 104.59 105.40 105.87 106.61
2013 94.53 94.26 94.17 94.24
2014 94.34 94.66 94.87 95.03
2013 102.27 102.22 102.51 103.04
2014 103.89 104.12 104.35 104.90
2013 98.07 98.39 95.08 95.04
2014 93.67 91.95 89.57 90.44
2013 99.65 98.44 97.57 97.77
2014 97.92 97.46 98.08 97.45
2013 98.77 98.54 99.04 99.58
2014 100.43 100.86 101.55 102.02
2013 92.05 91.63 91.34 90.67
2014 89.75 89.73 89.26 88.76

Níl sonraí ar fáil do na tíortha sin den Aontas nach bhfuil sa roghchlár anuas.

Foinse: Eurostat

AMHARC CAIRTE

AMHARC TÁBLA

Ráta dífhostaíochta

Tír Mná Fir
an Ostair 43,70% 56,30%
an Bheilg 45,88% 54,12%
an Bhulgáir 47,97% 52,03%
an Chróit 53,14% 46,86%
an Chipir 48,02% 51,98%
Poblacht na Seice 59,78% 40,22%
An Danmhairg 52,99% 47,01%
an Eastóin 47,24% 52,76%
an Fhionlainn 47,57% 52,43%
an Fhrainc 47,55% 52,45%
an Ghearmáin 47,06% 52,94%
an Ghréig 57,63% 42,37%
an Ungáir 51,26% 48,74%
Éire 39,64% 60,36%
an Iodáil 52,12% 47,88%
Lucsamburg 42,36% 57,64%
an Liotuáin 45,45% 54,55%
Lucsamburg 56,35% 43,65%
Málta 51,46% 48,54%
an Ísiltír 53,44% 46,56%
an Pholainn 51,09% 48,91%
an Phortaingéil 49,80% 50,20%
an Rómáin 45,31% 54,69%
an tSlóvaic 57,14% 42,86%
an tSlóivéin 52,44% 47,56%
an Spáinn 53,90% 46,10%
an tSualainn 47,52% 52,48%
An Ríocht Aontaithe 48,48% 51,52%

Níl sonraí ar fáil do na tíortha sin den Aontas nach bhfuil sa roghchlár anuas.

Foinse: Eurostat

 

Taighde

Tá taighde agus forbairt i gcroílár na straitéise atá ag an Aontas Eorpach chun méadú ar a iomaíche atá a gheilleagar. Is éard is aidhm don straitéis sin tuilleadh infheistíochta a dhéanamh chun go mbeidh an méid airgid a chaitheann sé ar thaighde agus forbairt inchurtha le caiteachas na Stát Aontaithe agus na Seapáine.

AMHARC CAIRTE

AMHARC TÁBLA

Caiteachas iomlán ar Thaighde agus Forbairt mar chéatadán den OTI

Tír An earnáil fiontraíochta gnó An earnáil rialtais An earnáil ardoideachais An earnáil phríobháideach neamhbhrabúsach
an Ostair 2.1 0.13 0.72 0.01
an Bheilg 1.72 0.2 0.51 0.01
an Bhulgáir 0.39 0.19 0.06 0
an Chróit 0.41 0.21 0.2 :
an Chipir 0.07 0.07 0.26 0.06
Poblacht na Seice 1.03 0.35 0.52 0.01
An Danmhairg 1.96 0.07 1.02 0.01
an Eastóin 0.82 0.15 0.73 0.02
an Fhionlainn 2.26 0.29 0.71 0.02
an Fhrainc 1.45 0.29 0.47 0.03
an Ghearmáin 1.9 0.42 0.51 :
an Ghréig 0.27 0.23 0.3 0.01
an Ungáir 0.97 0.21 0.2 :
Éire 1.13 0.07 0.34 :
an Iodáil 0.72 0.18 0.37 0.04
Lucsamburg 0.17 0.18 0.26 :
an Liotuáin 0.24 0.19 0.52 :
Lucsamburg 0.68 0.38 0.24 :
Málta 0.47 0.07 0.3 0
an Ísiltír 1.09 0.24 0.63 :
an Pholainn 0.38 0.23 0.25 0
an Phortaingéil 0.63 0.09 0.59 0.02
an Rómáin 0.12 0.19 0.08 0
an tSlóvaic 0.38 0.17 0.27 0
an tSlóivéin 1.99 0.34 0.27 0
an Spáinn 0.67 0.24 0.35 0
an tSualainn 2.28 0.12 0.9 0.01
An Ríocht Aontaithe 1.06 0.13 0.44 0.03

Níl aon sonraí ar fáil i gcás roinnt tíortha agus/nó earnálacha

Foinse: Eurostat

Iompar

Bíonn an tAontas ag féachaint le gréasáin iompair a chothú atá éifeachtúil, sábháilte, slán agus neamhdhíobhálach don chomhshaol.

Ó bhí 2008 ann tá méadú tagtha ar an gcion d'aistir a dhéantar i gcarr i gcomparáid le modhanna eile iompar de bhóthar (m.sh. cóistí agus busanna). Lena chois sin, tacaíonn an tAontas Eorpach le hinfheistíocht san iompar ar iarnród agus le athstruchtúrú na córa iompair sin.

D'ainneoin na lagtrá eacnamaíche, dealraíonn sé go dtiocfaidh méadú 5% ar an aeriompar ar fud an domhain gach bliain as seo go 2030. De réir mar a mhéadaíonn aerthrácht méadaíonn an imní i leith na sábháilteachta. Is éard is aidhm le beartas eitlíochta an Aontais féachaint chuige go bhfuil aerspás na hEorpa ar an aerspás is sábháilte ar domhan.

AMHARC CAIRTE

Foinse: Eurostat

 

Foinse: Eurostat

AMHARC TÁBLA

Iompar paisinéirí de bhóthar, d'iarnód agus d'aer

Bliain Traein Carr Bus/Cóiste
2000 7.2 82.4 10.4
2001 7.1 82.7 10.2
2002 6.8 83.3 9.9
2003 6.7 83.5 9.9
2004 6.8 83.4 9.8
2005 6.9 83.2 9.9
2006 7.1 83.2 9.7
2007 7.2 83.1 9.8
2008 7.3 83.1 9.7
2009 7.1 83.7 9.2
2010 7.2 83.6 9.2
2011 7.3 83.4 9.2
2012 7.6 83 9.3
2013 7.6 83.2 9.2
2000 7.2 82.4 10.4
2001 7.1 82.7 10.2
2002 6.8 83.3 9.9
2003 6.7 83.5 9.8
2004 6.8 83.4 9.8
2005 6.9 83.2 9.9
2006 7.1 83.2 9.7
2007 7.2 83.1 9.8
2008 7.3 83.1 9.6
2009 7.1 83.7 9.2
2010 7.2 83.6 9.2
2011 7.3 83.4 9.2
2012 7.7 83 9.3
2013 7.6 83.2 9.2
2000 6.3 83 10.8
2001 6.4 82.6 11
2002 6.5 81.9 11.7
2003 6.5 80.5 13
2004 7.1 79.6 13.2
2005 6.6 79.8 13.6
2006 6.9 79.2 13.9
2007 7.1 78.8 14.1
2008 7.5 79.6 13
2009 7.5 79.5 13
2010 7.7 79.7 12.7
2011 7.7 79.5 12.8
2012 7.4 79.6 12.9
2013 7.4 77.4 15.2
2000 7.8 60.8 31.4
2001 6.6 61.5 32
2002 5.4 61.2 33.4
2003 5.5 66.5 28.1
2004 5.1 69.8 25
2005 4.8 70.9 24.3
2006 4.7 72.6 22.7
2007 4.4 73.8 21.8
2008 4 75.1 20.8
2009 3.7 79.5 16.8
2010 3.6 80 16.4
2011 3.5 80.6 15.9
2012 3 80.1 16.9
2013 2.9 80.9 16.2
2000 8.3 73.1 18.6
2001 8.3 71.8 19.9
2002 7.5 73.8 18.7
2003 7.3 75.5 17.2
2004 7.5 76.6 16
2005 7.3 75.5 17.2
2006 7.5 75.2 17.3
2007 7.3 75.7 17
2008 7.1 76 16.9
2009 6.8 76.2 16.9
2010 7.5 73 19.5
2011 7.6 74.4 18
2012 8.3 74 17.7
2013 8.5 73.6 17.9
2000 8.7 79.6 11.7
2001 9.1 79.2 11.7
2002 9.2 79.1 11.7
2003 9.3 79.1 11.6
2004 9.3 79.3 11.4
2005 9.5 79.1 11.4
2006 9.7 79.1 11.2
2007 9.7 79.6 10.7
2008 9.7 79.8 10.5
2009 9.5 80.1 10.4
2010 9.8 79.7 10.5
2011 10 79.9 10.1
2012 10.2 79.9 9.9
2013 10.2 80 9.8
2000 7.7 85.2 7.1
2001 7.6 85.5 6.9
2002 7.1 86.2 6.7
2003 7.2 86.1 6.8
2004 7.5 85.8 6.7
2005 7.5 85.8 6.7
2006 7.8 85.6 6.6
2007 7.8 85.7 6.5
2008 8.1 85.6 6.3
2009 7.9 86 6.1
2010 8 86 6
2011 8.2 85.9 5.9
2012 8.9 85.4 5.7
2013 8.5 85.7 5.8
2000 2.7 69.8 27.5
2001 1.9 70.1 28
2002 1.8 71.7 26.5
2003 1.7 73.6 24.7
2004 1.8 72.9 25.3
2005 1.9 75.7 22.4
2006 2 78 19.9
2007 2.2 79.4 18.4
2008 2.1 81.4 16.5
2009 2 83.1 15
2010 2 83.6 14.4
2011 2 84.1 14
2012 1.8 83.6 14.6
2013 1.7 83.9 14.4
2000 3.2 80.6 16.2
2001 3.3 80.6 16.1
2002 3.5 81 15.6
2003 3.3 81.4 15.3
2004 3 81.9 15.1
2005 3.3 82.1 14.6
2006 3.3 82.3 14.4
2007 3.4 82.3 14.2
2008 3.3 82.3 14.4
2009 2.8 82.1 15
2010 2.9 82.6 14.5
2011 2.9 82.6 14.6
2012 2.8 82.8 14.4
2013 2.7 83.2 14.1
2000 2.2 72.8 25.1
2001 1.9 74.3 23.8
2002 1.9 75.1 23
2003 1.6 76.4 22.1
2004 1.6 77.5 20.9
2005 1.7 78.3 20
2006 1.6 79.2 19.2
2007 1.6 79.9 18.5
2008 1.3 80.8 17.9
2009 1.2 81.9 16.9
2010 1.1 81.6 17.3
2011 0.8 81.6 17.6
2012 0.7 81.6 17.7
2013 0.9 81.3 17.8
2000 5.4 81 13.5
2001 5.5 80.8 13.7
2002 5.2 82.5 12.3
2003 5.1 83.1 11.8
2004 5 81.7 13.2
2005 5.1 82 12.9
2006 5.2 82.8 12
2007 5 81 14
2008 5.5 80.3 14.3
2009 5.4 81.4 13.3
2010 5.4 82.3 12.3
2011 5.6 80.9 13.5
2012 5.6 80.7 13.7
2013 6.1 80.7 13.2
2000 8.6 86.1 5.3
2001 8.5 86.6 4.9
2002 8.7 86.4 5
2003 8.4 86.6 5
2004 8.7 86.2 5.1
2005 9.1 85.8 5.2
2006 9.4 85.3 5.3
2007 9.6 84.9 5.5
2008 9.3 85.6 5.2
2009 9.4 85.4 5.2
2010 9.3 85.5 5.3
2011 9.3 85.3 5.4
2012 9.5 85.1 5.4
2013 9.4 85.2 5.4
2000 5.1 81.4 13.6
2001 4.8 81.7 13.5
2002 4.5 82.2 13.3
2003 4.2 82.2 13.6
2004 4.2 83.8 12.1
2005 4.3 83.8 11.9
2006 4.4 83.7 11.8
2007 5 82.9 12.1
2008 5.4 82.2 12.5
2009 5.6 83.6 10.7
2010 5.6 83.7 10.7
2011 4.9 84.6 10.5
2012 3.5 85.8 10.7
2013 3.1 85.5 11.5
2000 5.8 83.3 10.9
2001 5.8 83.2 11
2002 5.6 83.3 11.1
2003 5.5 83.4 11.1
2004 5.5 83.4 11.1
2005 6 81.8 12.2
2006 6.1 81.5 12.4
2007 6 81.6 12.4
2008 6 81.7 12.4
2009 5.5 82.8 11.7
2010 5.6 82.4 12.1
2011 5.8 81.7 12.6
2012 6.4 79.6 13.9
2013 6.3 80.4 13.3
2000 : 77.7 22.3
2001 : 77.5 22.5
2002 : 77.4 22.6
2003 : 76.4 23.6
2004 : 78.8 21.2
2005 : 79.2 20.8
2006 : 79.6 20.4
2007 : 80.3 19.7
2008 : 81.2 18.8
2009 : 82.4 17.6
2010 : 81.9 18.1
2011 : 81.7 18.3
2012 : 81.3 18.7
2013 : 81.5 18.5
2000 4.8 76.9 18.4
2001 4.8 79.9 15.3
2002 4.8 76.6 18.6
2003 4.8 75.7 19.4
2004 5.2 73.8 21.1
2005 5.4 73.5 21.1
2006 5.4 76.6 18
2007 4.9 79.4 15.7
2008 5.2 78.7 16.1
2009 4.7 80.2 15.1
2010 4.7 78.2 17.1
2011 4.9 76.2 18.9
2012 4.8 76.9 18.3
2013 4.7 77.3 18
2000 3.2 82.2 14.6
2001 2.8 82.6 14.6
2002 2.5 82 15.4
2003 1.9 85 13.1
2004 1.5 86.6 11.9
2005 0.7 89.8 9.5
2006 0.6 91.4 8
2007 0.6 91 8.4
2008 0.6 91.2 8.2
2009 0.6 92.3 7.1
2010 0.7 91.7 7.6
2011 0.8 90.8 8.3
2012 0.8 91 8.2
2013 0.8 91.4 7.8
2000 5.1 85.5 9.5
2001 5.1 85.2 9.7
2002 3.9 85.7 10.5
2003 3.7 85.7 10.6
2004 3.6 85.6 10.8
2005 3.6 85.5 10.9
2006 3.9 85.3 10.8
2007 4.1 84.9 11.1
2008 4.3 84.2 11.4
2009 4.3 84.3 11.4
2010 4.5 83.5 12.1
2011 4.4 83.1 12.5
2012 4.6 83 12.4
2013 4.7 82.9 12.4
2000 13 61.9 25.1
2001 13.4 61.7 24.9
2002 13.9 61.1 25
2003 13.4 62.1 24.5
2004 13.4 63.2 23.4
2005 12.6 64.2 23.2
2006 11.9 65.6 22.5
2007 11 67.6 21.5
2008 10.4 67.5 22.1
2009 10.2 69.1 20.7
2010 10 68.6 21.5
2011 10.2 68.3 21.5
2012 10.1 67.6 22.3
2013 10.2 67.5 22.3
2000 : 79.6 20.4
2001 : 79.3 20.7
2002 : 79.4 20.6
2003 : 79.5 20.5
2004 : 79.6 20.4
2005 : 80.3 19.7
2006 : 80.4 19.6
2007 : 80.6 19.4
2008 : 80.8 19.2
2009 : 81.9 18.1
2010 : 81.5 18.5
2011 : 82.4 17.6
2012 : 82.5 17.5
2013 : 83 17
2000 9.4 86 4.6
2001 9.4 86 4.6
2002 9.3 86.4 4.3
2003 8.7 87.4 3.9
2004 8.4 87.7 3.9
2005 8.9 87.3 3.8
2006 9.4 87.2 3.5
2007 9.6 87.1 3.4
2008 9.2 87.3 3.5
2009 8.8 87.7 3.5
2010 8.9 87.7 3.5
2011 9.9 86.6 3.5
2012 10 86.7 3.3
2013 10.5 86.2 3.3
2000 9.8 79.2 11
2001 9.7 79.4 10.9
2002 9.7 79.4 10.9
2003 9.5 79.5 10.9
2004 9.5 79.6 11
2005 9.8 79.7 10.5
2006 10 79.6 10.4
2007 10.1 79.2 10.8
2008 11.1 78.6 10.2
2009 11.1 79.3 9.6
2010 11 78.7 10.3
2011 11 78.9 10.1
2012 11.5 78.5 10
2013 12.7 77.4 9.8
2000 11.3 61 27.7
2001 10.7 62.9 26.4
2002 9.9 65.1 24.9
2003 9.2 66.5 24.3
2004 8.5 67.9 23.6
2005 8.2 69.4 22.4
2006 8.2 70.1 21.8
2007 8.5 70.7 20.8
2008 8.2 71.9 19.9
2009 7.4 74.7 17.9
2010 7.1 76.1 16.8
2011 6.9 77.4 15.7
2012 6.7 78.5 14.8
2013 6.2 79.6 14.1
2000 4.6 81.7 13.6
2001 4.5 82.8 12.6
2002 4.3 84.9 10.9
2003 3.9 85.1 11
2004 3.8 85.1 11.1
2005 4 89.3 6.7
2006 4 89.6 6.3
2007 4.1 89.4 6.5
2008 4.3 89.2 6.4
2009 4.4 89.4 6.2
2010 4.4 89.1 6.5
2011 4.5 88.8 6.7
2012 4.1 89.3 6.6
2013 4 89.1 6.9
2000 16.3 71.5 12.2
2001 15.1 72.5 12.4
2002 11.9 75.8 12.3
2003 11.5 75.7 12.8
2004 11.4 76.2 12.4
2005 9.9 75.5 14.6
2006 9.6 76.4 14
2007 8.6 77.5 14
2008 7.6 77.2 15.2
2009 6.5 80 13.6
2010 5.9 81.3 12.9
2011 5.5 81.7 12.8
2012 4.8 81.8 13.4
2013 4.5 82.3 13.2
2000 2.9 82.9 14.3
2001 2.9 83.5 13.6
2002 3 83.9 13.2
2003 3 83.5 13.5
2004 2.7 84.9 12.4
2005 2.7 85.6 11.6
2006 2.7 85.6 11.7
2007 2.6 86 11.4
2008 2.7 86.4 10.9
2009 2.6 86.7 10.7
2010 2.5 86.8 10.8
2011 2.3 86.6 11
2012 2.3 86.7 11.1
2013 2.3 86.3 11.4
2000 7.7 64.4 27.8
2001 7.5 64.7 27.8
2002 7.2 66.8 26
2003 6.3 68.8 24.8
2004 6 67.8 26.2
2005 5.9 69.4 24.8
2006 5.9 70.8 23.3
2007 6 72 22
2008 6.4 73 20.6
2009 6.6 77.6 15.8
2010 6.7 78 15.3
2011 7 77.3 15.7
2012 7.1 77.3 15.6
2013 7.1 77.8 15.1
2000 5.1 83.4 11.5
2001 4.8 83.8 11.3
2002 4.8 84.1 11.1
2003 4.7 84.4 10.9
2004 4.7 84.8 10.6
2005 4.8 84.9 10.3
2006 4.8 84.9 10.3
2007 5 84.9 10
2008 5.4 84.5 10.1
2009 5.1 84.9 10
2010 5.2 84.9 9.9
2011 5 85.1 9.8
2012 5.3 84.9 9.8
2013 5.3 84.9 9.8
2000 7.5 83.8 8.6
2001 7.9 83.8 8.3
2002 7.8 84 8.2
2003 7.7 84.3 8
2004 7.5 84.7 7.8
2005 7.7 84.6 7.6
2006 8.3 84.1 7.6
2007 8.7 83.9 7.4
2008 9.4 83.3 7.2
2009 9.5 83.4 7.1
2010 9.4 83.4 7.2
2011 8.8 84.4 6.8
2012 9.1 84.3 6.7
2013 9.3 84 6.8
2000 5.3 88.1 6.6
2001 5.3 88.2 6.5
2002 5.3 89.1 5.6
2003 5.4 88.5 6.1
2004 5.7 88.7 5.6
2005 5.9 88.3 5.8
2006 6.2 88.3 5.5
2007 6.6 87.9 5.5
2008 6.9 87.2 5.9
2009 6.9 87 6
2010 7.5 86.3 6.2
2011 7.9 86.2 5.9
2012 8.2 86 5.9
2013 8.4 86 5.7
2000 : 88.6 11.4
2001 : 88.6 11.4
2002 : 88.6 11.4
2003 : 88.6 11.4
2004 : 88.6 11.4
2005 : 88.6 11.4
2006 : 88.6 11.4
2007 : 88.6 11.4
2008 : 88.6 11.4
2009 : 88.6 11.4
2010 : 88.6 11.4
2011 : 88.6 11.4
2012 : 88.6 11.4
2013 : 88.6 11.4
2000 4.5 88.3 7.1
2001 4.5 88.5 6.9
2002 4.1 89 6.9
2003 4.1 88.9 7
2004 4.3 88.8 6.9
2005 4.5 88.5 7.1
2006 4.6 88.6 6.9
2007 4.6 88.7 6.7
2008 4.8 88.5 6.7
2009 4.7 88.6 6.7
2010 4.8 88.4 6.8
2011 4.5 88.4 7
2012 4.6 89.8 5.6
2013 4.8 89.8 5.5
2000 13.7 81.1 5.2
2001 14.2 80.6 5.2
2002 14.8 80.1 5.1
2003 15 79.8 5.2
2004 15.3 79.6 5.2
2005 16.3 78.4 5.3
2006 16.5 77.9 5.6
2007 17 77.4 5.5
2008 17.1 77.8 5.2
2009 17.4 77.5 5.1
2010 17.6 77.3 5.1
2011 17.6 77.2 5.1
2012 17.2 77.7 5.1
2013 17.1 77.8 5.1
2000 2 84.5 13.5
2001 2.8 83 14.3
2002 1.9 81.3 16.7
2003 1.7 78.8 19.5
2004 1.7 78.5 19.8
2005 1.7 79.2 19.1
2006 1.8 80.4 17.8
2007 1.9 80.5 17.6
2008 2.3 78.3 19.4
2009 2.4 79.2 18.5
2010 2.2 77.5 20.3
2011 2 75.5 22.5
2012 1.5 77.8 20.7
2013 1.1 80.3 18.6
2000 3.4 45.9 50.7
2001 3.4 49.6 47
2002 3.1 49 47.8
2003 3.4 49.2 47.4
2004 2.8 51.3 45.9
2005 2.6 52.3 45
2006 2.6 53.9 43.4
2007 2.7 54.9 42.4
2008 2.4 56.3 41.3
2009 2.5 56.9 40.6
2010 2.4 59.3 38.3
2011 2.4 59.2 38.4
2012 1.7 61.6 36.6
2013 1.4 63.7 34.9

Foinse: Eurostat

Aeriompar paisinéirí

Bliain Aer
2007 :
2008 799024981
2009 752512652
2010 778324669
2011 822830045
2012 828160763
2013 842219926
2014 876884771
2007 792387321
2008 797571170
2009 751138170
2010 776851750
2011 821265790
2012 826463402
2013 840556194
2014 875134752
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :
2007 20805314
2008 21981645
2009 21314463
2010 22690502
2011 25098923
2012 25913625
2013 26387222
2014 28775060
2007 6071210
2008 6417873
2009 5838685
2010 6168346
2011 6651562
2012 6819024
2013 7078294
2014 7518998
2007 13098141
2008 13429149
2009 12367467
2010 12242386
2011 12650532
2012 11742352
2013 11891812
2014 12079873
2007 24041619
2008 24629204
2009 22272961
2010 24330644
2011 25804863
2012 26528356
2013 27453282
2014 29003996
2007 163784893
2008 165758846
2009 158148829
2010 166130833
2011 175316076
2012 178591103
2013 180781589
2014 186445791
2007 1722505
2008 1804430
2009 1341294
2010 1381062
2011 1907569
2012 2202427
2013 1958565
2014 2019806
2007 29840020
2008 30018287
2009 26268887
2010 23093749
2011 23362889
2012 23594089
2013 24603640
2014 26310826
2007 34785958
2008 34404278
2009 32882441
2010 32131780
2011 33291435
2012 31575703
2013 33621019
2014 39117833
2007 163523010
2008 161400952
2009 148318298
2010 153387014
2011 165153230
2012 159771261
2013 157731973
2014 165354382
2007 120034361
2008 122723531
2009 117561564
2010 122887263
2011 131425313
2012 135005802
2013 138085382
2014 136361561
2007 :
2008 4504278
2009 4334987
2010 4677030
2011 4989047
2012 5422530
2013 5722025
2014 6140608
2007 106294205
2008 105216903
2009 101823760
2010 109064953
2011 116226667
2012 116029388
2013 115271926
2014 121156068
2007 7004127
2008 7218073
2009 6729554
2010 6947632
2011 7190265
2012 7328248
2013 7011437
2014 7328546
2007 3155771
2008 3687329
2009 4062704
2010 4655898
2011 5098360
2012 4754530
2013 4782257
2014 4802282
2007 2195959
2008 2552074
2009 1867191
2010 2282834
2011 2691991
2012 3166628
2013 3482358
2014 3798110
2007 1634465
2008 1713003
2009 1535261
2010 1613600
2011 1836761
2012 1893988
2013 2168748
2014 2433939
2007 8580261
2008 8429082
2009 8081067
2010 8174510
2011 8884837
2012 8429843
2013 8441319
2014 9054848
2007 2971368
2008 3109899
2009 2918676
2010 3293548
2011 3506723
2012 3650345
2013 4031848
2014 4290032
2007 50500592
2008 50418517
2009 46479064
2010 48618670
2011 53895216
2012 55680131
2013 58077221
2014 60962778
2007 22926104
2008 23899584
2009 21817267
2010 23532455
2011 25137612
2012 25965977
2013 25749724
2014 26378676
2007 17120015
2008 18727132
2009 17046474
2010 18382517
2011 20634903
2012 21791428
2013 23274169
2014 25713682
2007 24324372
2008 25180382
2009 24104119
2010 25732352
2011 27578334
2012 28186254
2013 29694146
2014 32558076
2007 6908599
2008 8031267
2009 7984057
2010 8848949
2011 9687456
2012 9674226
2013 10016933
2014 10907487
2007 1504446
2008 1648977
2009 1423391
2010 1382341
2011 1358792
2012 1167877
2013 1265766
2014 1307128
2007 2232411
2008 2596334
2009 1948361
2010 1881844
2011 1808187
2012 1563197
2013 1557149
2014 1671290
2007 14464575
2008 14850682
2009 13828812
2010 14220636
2011 16374398
2012 16458815
2013 16565391
2014 17171931
2007 26967253
2008 27817350
2009 25218784
2010 26646764
2011 29732247
2012 30350845
2013 31443225
2014 32765412
2007 217288456
2008 213888122
2009 198531887
2010 192884537
2011 201535227
2012 203066646
2013 210468756
2014 220021502
2007 2462113
2008 2240998
2009 1837165
2010 2036356
2011 2462894
2012 2740691
2013 3199266
2014 3853614
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :
2007 26385631
2008 27717155
2009 27673751
2010 29516916
2011 32401674
2012 34590312
2013 36684065
2014 37601630
2007 34537546
2008 36595724
2009 35928169
2010 37615864
2011 41439630
2012 43235843
2013 44216798
2014 46127426
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :

Foinse: Eurostat

 

Fuinneamh agus an comhshaol

Iompórtálann an tAontas Eorpach breis is 50% den fhuinneamh a theastaíonn uaidh.

AMHARC CAIRTE

AMHARC TÁBLA

Céatadán leictreachais arna tháirgeadh ó fhoinse inathnuaite fuinnimh

% den ollídiú leictreachais %
Málta 1.6
Lucsamburg 5.3
an Chipir 6.6
an Ungáir 6.6
an Ísiltír 10.0
an Pholainn 10.7
an Bheilg 12.4
Poblacht na Seice 12.8
an Eastóin 13.0
an Liotuáin 13.1
An Ríocht Aontaithe 13.8
an Fhrainc 16.8
an Bhulgáir 18.9
Éire 20.8
an tSlóvaic 20.8
an Ghréig 21.2
an Ghearmáin 25.3
an Fhionlainn 30.9
an Iodáil 31.3
an tSlóivéin 33.1
an Spáinn 36.7
an Rómáin 37.5
an Chróit 42.2
An Danmhairg 43.1
Lucsamburg 48.8
an Phortaingéil 49.1
an tSualainn 61.8
an Ostair 68.0

Foinse: Eurostat

AMHARC CAIRTE

AMHARC TÁBLA

Glanspleáchas ar allmhairithe fuinnimh mar chéatadán den ídiú iomlán, AE-27

Tír Gual Peitriliam Gás nádúrtha
an Ostair 94.5 92.5 74.7
an Bheilg 95.3 102.0 100.5
an Bhulgáir 16.4 103.9 92.8
an Chróit 110.1 77.1 31.8
an Chipir 100.0 100.9 :
Poblacht na Seice -11.6 96.4 100.2
An Danmhairg 90.7 -12.0 -23.1
an Eastóin -0.1 59.9 100.0
an Fhionlainn 65.3 104.4 99.9
an Fhrainc 93.4 99.0 97.4
an Ghearmáin 44.5 96.1 86.9
an Ghréig 3.2 94.6 100.0
an Ungáir 26.9 83.4 71.2
Éire 72.4 100.2 96.8
an Iodáil 96.1 90.7 88.1
Lucsamburg 88.8 100.4 115.6
an Liotuáin 99.7 93.2 100.0
Lucsamburg 100.0 100.3 99.6
Málta : 104.6 :
an Ísiltír 111.5 95.5 -85.4
an Pholainn -10.4 91.3 74.2
an Phortaingéil 95.4 96.3 101.5
an Rómáin 18.9 46.8 11.8
an tSlóvaic 80.6 89.9 95.3
an tSlóivéin 19.4 97.3 99.6
an Spáinn 70.5 97.4 98.6
an tSualainn 82.4 101.5 99.1
An Ríocht Aontaithe 82.1 40.2 50.1

Foinse: Eurostat

Back to top