Den Europæiske Union

Økonomien

EU er i kraft af sit indre marked bestående af 28 lande en af verdens største handelsmagter.

EU's økonomiske politik fokuserer på at skabe job og sætte turbo på væksten ved at bruge finansielle midler bedre, fjerne hindringer for investeringer samt at skabe opmærksomhed om og give teknisk bistand til investeringsprojekter.

Hvor stor er EU's økonomi?

Målt i den samlede mængde varer og tjenesteydelser, der produceres (BNP), er EU's økonomi større end USA's. EU's BNP i 2017:

  • 15,3 billioner

Handel

Over 64 % af EU-landenes samlede handel foregår med andre lande inden for EU.

Selv om EU kun tæller 6,9 % af verdens befolkning, udgør EU's handel med resten af verden omkring 15,6 % af verdens import og eksport.

Sammen med USA og Kina er EU en af de tre største globale aktører inden for international handel.

EU-landene havde den næststørste andel af den globale import og eksport af varer i 2016.

Deres eksport udgjorde 15,6 % af den samlede eksport på verdensplan, men blev i 2014 for første gang i EU's historie overgået af Kina (16,1 % i 2014, hvilket steg til 17,0 % i 2016). EU-landene forblev dog foran USA (11,8 %).

USA havde en større andel af importen på verdensplan (17,6 %) end både EU-landene (14,8 %) og Kina (12,4 %).

Beskæftigelse

Beskæftigelsesgraden - andelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, som er i beskæftigelse - er en afgørende social indikator, der bruges til at analysere udviklingen på arbejdsmarkedet.

Efter den verdensomspændende økonomiske krise og turbulensen i euroområdet i 2008 steg beskæftigelsesgraden stabilt i de efterfølgende år.

Kilde: Eurostat

Arbejdsløshed

Arbejdsløshedsprocenten er andelen af arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken. Det er en vigtig indikator med både social og økonomisk betydning.

Diagrammet nedenfor viser arbejdsløshedsprocenten i EU-landene.

Kilde: Eurostat

Kønsbestemt lønforskel

Den ukorrigerede kønsbestemte lønforskel måles som forskellen på mænds og kvinders gennemsnitlige bruttotimeløn i procent af mænds bruttotimeløn. Den beregnes for virksomheder med mindst 10 ansatte.

Lønforskellen er generelt meget mindre for unge ansatte og har en tendens til at stige med alderen. Dette kan skyldes afbrydelser i karrieren, som kvinder typisk har i løbet af arbejdslivet. Den kønsbestemte lønforskel rammer især ældre kvinder, som ikke fik glæde af ligestillingsforanstaltninger, der endnu ikke fandtes, da de begyndte på arbejdsmarkedet.

Diagrammet nedenfor viser, at lønforskellen varierer betydeligt mellem EU-landene.

Disse data findes ikke for alle EU-lande.

Kilde: Eurostat

E-handel

I EU er det meget populært at handle online. E-handelen vokser støt, og den største stigning ses blandt unge internetbrugere.

Diagrammet nedenfor viser, hvilke varer og tjenesteydelser der købes mest online.

Kilde: Eurostat

Som diagrammet nedenfor viser, har næsten 7 ud af 10 e-kunder haft problemer med at købe eller bestille varer eller tjenesteydelser.

Kilde: Eurostat

Transport

Et gnidningsløst og effektivt passager- og varetransportsystem er afgørende for både EU's erhvervsliv og borgerne. EU's transportpolitik er udformet til at understøtte rene, sikre og effektive rejser i hele Europa.

De tre diagrammer nedenfor viser:

  • fordelingen af indlandstransport (tog, busser og trolleybusser) i hvert enkelt EU-land
  • andelen af luftfartspassager
  • andelen af passagerer ad søvejen

Kilde: Eurostat

Kilde: Eurostat

Disse data findes ikke for alle EU-lande.

Kilde: Eurostat

Vedvarende energi

Vedvarende energikilder i EU omfatter, vind-, sol-, vand- tidevandsenergi samt geotermisk energi, biobrændstof og den genvindelige del af affald. Blandt de mange potentielle fordele ved vedvarende energi kan nævnes:

  • mindre udledning af drivhusgasser
  • flere forskellige energikilder
  • mindre afhængighed af markederne for fossilt brændstof (især olie og gas).

De vedvarende energikilder er i de seneste år vokset stærkt i EU. Faktisk har energien fra de vedvarende kilder næsten fordoblet sin andel af det endelige bruttoenergiforbrug i de seneste år, som diagrammet nedenfor viser.

Kilde: Eurostat

Back to top