Europeiska Unionen

EU:s förvaltning - personal, språk och verksamhetsorter

EU:s förvaltning - personal, språk och verksamhetsorter

Ungefär 6 procent av EU:s budget går till personal, förvaltning och underhåll av kontorsbyggnader.

Personal

EU-kommissionen består av olika generaldirektorat, som ungefär motsvarar departement. Varje generaldirektorat ansvarar för ett visst politikområde, t.ex. miljö eller handel, och leds av en generaldirektör som är ansvarig inför en kommissionär. Kommissionen har cirka 33 000 anställda.

I Europaparlamentet jobbar omkring 7 500 anställda i generalsekretariatet och de politiska grupperna. Sedan tillkommer EU-parlamentarikerna och deras personal. Europeiska unionens råd har cirka 3 500 anställda i generalsekretariatet.

Språk

EU har 24 officiella språk

EU-institutionerna har runt 4 300 översättare och 800 tolkar i fast tjänst. Kostnaden för alla EU-institutioners språktjänster (översättning och tolkning) uppgår till mindre än en procent av EU:s allmänna årsbudget. Fördelat på EU:s befolkning motsvarar det runt två euro per person och år.

Var ligger EU-institutionerna?

EU-kommissionen är främst baserad i Bryssel och Luxemburg. Den har också kontor i alla EU-länder och kontor (eller delegationer) utanför EU. Det finns också EU-byråer i många EU-länder som har hand om särskilda tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter. Ett exempel är Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i Italien som ger oberoende vetenskapliga råd om livsmedelssäkerhet.

Europaparlamentet håller sina utskottsmöten i Bryssel. Plenarmötena hålls i Bryssel eller Strasbourg. Administrationen ligger i Luxemburg. Parlamentet skickar regelbundet ut delegationer till regioner utanför EU.

Rådets byggnader ligger i Bryssel, där de flesta möten också äger rum. Vissa rådsmöten hålls i Luxemburg. EU-ländernas stats- och regeringschefer – Europeiska rådet – håller sina toppmöten i Bryssel.

Back to top