Evropska unija

Uprava EU - osebje, jeziki in lokacija institucij

Uprava EU - osebje, jeziki in lokacija institucij

Evropska unija porabi približno 6 % svojega letnega proračuna za plače zaposlenih, ostale administrativne stroške in vzdrževanje stavb.

Osebje

Evropsko komisijo sestavljajo generalni direktorati, ki imajo podobne pristojnosti kot ministrstva nacionalnih vlad. Vsak generalni direktorat, na čelu katerega je generalni direktor in ki je neposredno odgovoren komisarju, je pristojen za določeno področje, denimo trgovino ali okolje. Evropska komisija zaposluje približno 32 000 ljudi.

V Evropskem parlamentu je v generalnem sekretariatu in političnih skupinah zaposlenih približno 7 500 ljudi. V generalnem sekretariatu Sveta EU dela približno 3 500 ljudi.

Jeziki

Evropska unija ima 24 uradnih jezikov

V instutucijah EU je redno zaposlenih približno 4 300 prevajalcev in 800 tolmačev. Ocenjujemo, da celotni stroški za prevajanje in tolmačenje v vseh institucijah EU znašajo manj kot en odstotek letnega proračuna EU oziroma približno 2 evra na državljana EU letno.

Lokacija institucij in organov EU

Službe Evropske komisije so večinoma v Bruslju in Luxembourgu. Ima tudi svoja predstavništva v EU in delegacije zunaj EU. Agencije so bile ustanovljene v številnih državah EU za opravljanje posebnih tehničnih, znanstvenih in upravljavskih nalog. Tako denimo Evropska agencija za varnost hrane s sedežem v Italji zagotavlja neodvisne znanstvene nasvete o vsem, kar zadeva varnost živil.

Delo odborov Evropskega parlamenta poteka v Bruslju, plenarna zasedanja pa so v Bruslju in Strasbourgu. Upravni del je nastanjen v Luxembourgu. Evropski parlament redno pošilja svoje delegacije v države zunaj EU.

Sedež Sveta EU je v Bruslju, kjer poteka večina zasedanj in sestankov. Zasedanja Sveta Evropska unije občasno gosti tudi Luxembourg. Zasedanja voditeljev držav članic v okviru Evropskega sveta potekajo v Bruslju.

Back to top