Unia Europejska

Administracja UE - pracownicy, języki i siedziba

Administracja UE - pracownicy, języki i siedziba

UE wydaje około 6 proc. swojego rocznego budżetu na personel, administrację i utrzymanie budynków.

Personel

Komisja Europejska jest podzielona na departamenty, zwane dyrekcjami generalnymi (DG), które można porównać do krajowych ministerstw. Każda dyrekcja zajmuje się konkretnym obszarem polityki (np. handel, środowisko), a na jej czele stoi dyrektor generalny, który podlega odpowiedniemu komisarzowi. W Komisji Europejskiej zatrudnionych jest około 32 tys. osób.

W Parlamencie Europejskim (Sekretariat Generalny i grupy polityczne) pracuje około 7 500 osób. Liczba ta nie obejmuje posłów i pracowników bezpośrednio przez nich zatrudnianych. W Radzie Unii Europejskiej (Sekretariat Generalny) pracuje około 3 500 osób.

Języki

W Unii mamy 24 języki urzędowe.

Instytucje UE zatrudniają na stałe około 4300 tłumaczy pisemnych i 800 tłumaczy konferencyjnych. Szacuje się, że koszt wszystkich służb językowych (tłumaczenia ustne i pisemne) we wszystkich instytucjach UE stanowi mniej niż 1 proc. rocznego budżetu ogólnego UE. Kwota ta podzielona przez liczbę ludności w UE oznacza wydatek 2 euro na osobę rocznie.

Siedziby instytucji UE

Biura Komisji Europejskiej znajdują się głównie w Brukseli i Luksemburgu. Posiada ona również przedstawicielstwa w krajach UE oraz tzw. delegatury w krajach poza UE. W wielu krajach UE ustanowiono agencje, którym powierzono określone zadania techniczne, naukowe lub administracyjne. Na przykład Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności we Włoszech zapewnia niezależne doradztwo naukowe we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem żywności.

Posiedzenia komisji parlamentarnych PE odbywają się w Brukseli, a sesje plenarne w Brukseli i Strasburgu. Administracja Parlamentu Europejskiego ma siedzibę w Luksemburgu. Delegacje PE często odwiedzają regiony położone poza UE.

Biura Rady Unii Europejskiej znajdują się w Brukseli, gdzie również odbywa się większość posiedzeń. Czasami posiedzenia Rady Unii Europejskiej odbywają się w Luksemburgu. Spotkania szefów państw i rządów (Rada Europejska) odbywają się w Brukseli.

Back to top