Europos Sąjunga

ES administracija: darbuotojai, kalbos, patalpos ir veiklos vietos

ES administracija: darbuotojai, kalbos, patalpos ir veiklos vietos

ES institucijų darbuotojams, administracijai ir pastatų priežiūrai skiriama apie 6 % metinio ES biudžeto.

Darbuotojai

Europos Komisija turi padalinius – generalinius direktoratus (GD), kurių funkcijos panašios į ministerijų. Kiekvienas iš jų atsakingas už konkrečią politikos sritį, pavyzdžiui, prekybą, aplinką, o jam vadovauja generalinis direktorius, atsiskaitantis Komisijos nariui. Europos Komisijoje dirba apie 32 000 žmonių.

Europos Parlamento generaliniame sekretoriate ir politinėse frakcijose dirba apie 7 500 žmonių. Be jų, dar reikėtų priskaičiuoti Europos Parlamento narius ir jų darbuotojus. Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate dirba apie 3 500 žmonių.

Kalbos

ES yra 24 oficialiosios kalbos.

ES institucijose dirba apie 4300 nuolatinių vertėjų raštu ir 800 nuolatinių vertėjų žodžiu. Apskaičiuota, kad visų vertimo (žodžiu ir raštu) paslaugų visose ES institucijose kaina sudaro mažiau nei 1 % bendro metinio ES biudžeto. Padalijus šią sumą visiems ES gyventojams, per metus tai sudaro apie 2 eurus vienam gyventojui.

Kur įsikūrusios ir kur veikia ES institucijos

Europos Komisijos tarnybos daugiausia įsikūrusios Briuselyje ir Liuksemburge. Jos biurų taip pat yra visoje ES ir ES nepriklausančiose šalyse (delegacijos). Daugelyje ES šalių įsteigtos agentūros, atsakingos už konkrečias technines, mokslines arba valdymo užduotis. Pavyzdžiui, Italijoje įsikūrusi Europos maisto saugos tarnyba teikia nepriklausomas mokslines konsultacijas visais su maisto sauga susijusiais klausimais.

Europos Parlamento komitetų posėdžiai vyksta Briuselyje, o plenarinės sesijos – Briuselyje ir Strasbūre. Administracijos personalas dirba Liuksemburge. Į ES nepriklausančias šalis ir regionus reguliariai vyksta EP delegacijos.

Tarybos pastatai yra Briuselyje, kur ir vyksta dauguma posėdžių. Kartais Europos Sąjungos Tarybos posėdžiai vyksta Liuksemburge. Valstybių ir vyriausybių vadovų – Europos Vadovų Tarybos – susitikimai vyksta Briuselyje.

Back to top