Europska unija

Administracija Europske unije – osoblje, jezici i lokacija

Administracija Europske unije – osoblje, jezici i lokacija

Oko 6% godišnjeg proračuna Europske unije troši se na plaće zaposlenika, administraciju i troškove održavanja zgrada.

Osoblje

Europska komisija dijeli se na odjele, poznate pod nazivom glavne uprave (GU), koji se mogu približno usporediti s ministarstvima. Na čelu svake uprave nadležne za određeno područje politike poput trgovine ili okoliša nalazi se glavni direktor koji za svoj rad odgovara povjereniku zaduženom za to područje. Europska komisija zapošljava oko 32 000 ljudi.

U Europskom parlamentu u glavnom je tajništvu i političkim skupinama zaposleno otprilike 7500 ljudi. Navedenoj brojci treba pribrojiti i članove Parlamenta te njihovo osoblje. Oko 3 500 ljudi radi u glavnom tajništvu pri Vijeću Europske unije.

Jezici

EU ima 24 službena jezika.

U institucijama EU-a stalno je zaposleno otprilike 4300 pismenih i 800 usmenih prevoditelja. Procijenjeni trošak svih jezičnih usluga (pismeno i usmeno prevođenje) u svim institucijama EU-a ukupno iznosi manje od 1% općeg godišnjeg proračuna EU-a. Kad se to podijeli na ukupno stanovništvo EU-a, to iznosi oko 2 € po osobi godišnje.

Lokacije

Središte Europske komisije nalazi se u Bruxellesu, a dio radnih tijela u Luxembourgu. Njezini se uredi nalaze diljem Europske unije i izvan njezinih granica (poznati su pod nazivom „izaslanstva”). Rad agencija osnovanih u mnogim zemljama EU-a, temelji se na obavljanju određenih tehničkih, znanstvenih i upravnih zadaća. Europska agencija za sigurnost hrane u Italiji, primjerice, pruža neovisne znanstvene savjete o svim aspektima koji se odnose na sigurnost hrane.

Europski parlament svoje sastanke odbora održava u Bruxellesu plenarne sjednice u Bruxellesu i Strasbourgu. Njegova administrativna služba nalazi se u Luxembourgu. Europski parlament redovno šalje izaslanstvau područja izvan granica EU-a.

Zgrade Vijeća nalaze se u Bruxellesu, gdje se održava i većina njegovih sastanaka. Ponekad se sastanci Vijeća Europske unije održavaju u Luxembourgu. Sastanci šefova država i vlada – Europsko vijeće – održavaju se u Bruxellesu.

Back to top