Euroopa Liit

ELi haldamine - personal, keeled ja asukoht

ELi haldamine - personal, keeled ja asukoht

ELil kulub ligikaudu 6% oma aastaeelarvest personalile, haldusele ja hoonete korrashoiule.

Personal

Euroopa Komisjon koosneb osakondadest, mida teatakse peadirektoraatidena ning mis on üldjoontes samaväärsed ministeeriumidega. Igaüks neist hõlmab konkreetset poliitikavaldkonda või teenust (nt kaubandus või keskkond) ning iga peadirektoraati juhib peadirektor, kes annab aru volinikule. Euroopa Komisjonis töötab ligikaudu 32 000 inimest.

Euroopa Parlamendi peasekretariaadis ja poliitilistes fraktsioonides töötab ligikaudu 7 500 inimest. Neile lisanduvad veel parlamendiliikmed ning nende personal. Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis töötab ligikaudu 3 500 inimest.

Keeled

ELis on 24 ametlikku keelt.

ELi institutsioonides töötab alaliste ametnikena ligikaudu 4300 tõlkijat ja 800 suulist tõlki. Odhadovaná cena všetkých jazykových služieb (prekladov a tlmočenia) vo všetkých inštitúciách EÚ predstavuje menej ako 1 % ročného všeobecného rozpočtu EÚ. Po vydelení počtom obyvateľov EÚ to znamená približne dve eurá na osobu na rok.

Asukohad

Euroopa Komisjon asub peamiselt Brüsselis ja Luxembourgis. Samuti on komisjonil esindused kõikjal ELis ja väljaspool ELi asuvad esindused ehk delegatsioonid. Mitmes ELi liikmesriigis on loodud ametid, mis tegelevad konkreetsete tehniliste, teaduslike või haldusülesannetega. Näiteks annab Itaalias asuv Euroopa Toiduohutusamet sõltumatut teaduslikku nõu kõigis toiduohutusega seonduvates küsimustes.

Euroopa Parlamendi komisjonide koosolekud toimuvad Brüsselis ning täiskogu istungid Brüsselis ja Strasbourgis. Haldusosakond asub Luxembourgis. Parlament saadab regulaarselt delegatsioone väljaspool ELi asuvatesse piirkondadesse.

Nõukogu hooned asuvad Brüsselis, kus toimub ka enamus koosolekuid. Aeg-ajalt peetakse Euroopa Liidu Nõukogu koosolekuid ka Luxembourgis. Riigi- ja valitsusjuhtide – Euroopa Ülemkogu – kohtumised toimuvad Brüsselis.

Back to top