Ευρωπαϊκή Ένωση

Διοικητικές υπηρεσίες της ΕΕ - Προσωπικό, γλώσσες και γραφεία

Διοικητικές υπηρεσίες της ΕΕ - Προσωπικό, γλώσσες και γραφεία

Η ΕΕ ξοδεύει το 6% περίπου του ετήσιου προϋπολογισμού της για αμοιβές του προσωπικού της, διοικητικά έξοδα και έξοδα συντήρησης των κτηρίων της.

Προσωπικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται από τμήματα γνωστά ως Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ), τα οποία αντιστοιχούν σε κάποιο βαθμό στα υπουργεία. Κάθε ΓΔ ασχολείται με συγκεκριμένο τομέα πολιτικής ή υπηρεσιών, όπως το εμπόριο ή το περιβάλλον, και διοικείται από γενικό διευθυντή ο οποίος υπάγεται σε έναν επίτροπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απασχολεί περίπου 33.000 υπαλλήλους.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περίπου 7.500 άτομα εργάζονται στη γενική γραμματεία και στις πολιτικές ομάδες. Σ' αυτά προστίθενται οι ευρωβουλευτές και το προσωπικό των ιδιαίτερων γραφείων τους. Στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3.500 άτομα εργάζονται στη γενική γραμματεία.

Γλώσσες

Η ΕΕ έχει 24 επίσημες γλώσσες.

Τα όργανα της ΕΕ απασχολούν περίπου 4300 μεταφραστές και 800 διερμηνείς ως μόνιμους υπαλλήλους. Το εκτιμώμενο κόστος όλων των γλωσσικών υπηρεσιών (μετάφραση και διερμηνεία) σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ανέρχεται σε λιγότερο από το 1% του ετήσιου γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Αν διαιρεθεί διά του πληθυσμού της ΕΕ, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 2 ευρώ τον χρόνο ανά άτομο.

Γραφεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη βάση της κυρίως στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Διατηρεί επίσης γραφεία σε όλη την ΕΕ, αλλά και εκτός αυτής (γνωστά ως “αντιπροσωπείες”). Σε πολλές χώρες μέλη υπάρχουν οργανισμοί της ΕΕ επιφορτισμένοι με ειδικά τεχνικά, επιστημονικά ή διοικητικά καθήκοντα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στην Ιταλία παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες, ενώ η ολομέλειά του συνέρχεται στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Οι διοικητικές του υπηρεσίες βρίσκονται στο Λουξεμβούργο, ενώ διάφορες αντιπροσωπείες μεταβαίνουν συχνά σε περιοχές εκτός ΕΕ.

Τα κτήρια του Συμβουλίου βρίσκονται στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιούνται και οι περισσότερες από τις συνεδριάσεις του. Ορισμένες συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιούνται περιστασιακά στο Λουξεμβούργο. Οι συναντήσεις αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, δηλαδή οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες.

Back to top