Den Europæiske Union

EU's administration – personale, sprog og beliggenhed

EU's administration – personale, sprog og beliggenhed

EU anvender omkring 6 % af det årlige budget på personale, administration og vedligeholdelse af sine bygninger.

Personale

Europa-Kommissionen er opdelt i såkaldte generaldirektorater (GD'er), som stort set svarer til ministerier. Hvert GD dækker et specifikt politikområde såsom handel eller miljø og ledes af en generaldirektør, der hører under en kommissær. Der er omkring 32 000 ansatte i Europa-Kommissionen.

I Europa-Parlamentet arbejder der omkring 7 500 ansatte i Generalsekretariatet og de politiske grupper. Dertil kommer parlamentsmedlemmerne og deres ansatte. I Rådet for Den Europæiske Union er der cirka 3 500 ansatte i generalsekretariatet.

Sprog

EU har 24 officielle sprog.

EU-institutionerne har ca. 4 300 fastansatte oversættere og ca. 800 fastansatte tolke. Omkostningerne til begge typer sprogtjenester (oversættelse og tolkning) i alle EU-institutionerne anslås til at udgøre under 1 % af EU's årlige almindelige budget. Fordelt på hele EU's befolkning udgør dette omkring 2 euro pr. person om året.

Beliggenhed

Europa-Kommissionen er primært baseret i Bruxelles og Luxembourg. Den har også kontorer over hele EU samt kontorer (kendt som "delegationer") uden for EU. I mange EU-lande er der blevet etableret agenturer, som skal tage sig af særlige tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige opgaver. For eksempel giver Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i Italien uafhængig videnskabelig rådgivning på alle områder forbundet med fødevaresikkerhed.

Europa-Parlamentet holder sine udvalgsmøder i Bruxelles og sine plenarmøder i Bruxelles og Strasbourg. Administrationen er placeret i Luxembourg. Parlamentet sender jævnligt delegationer til regioner uden for EU.

Rådets bygninger ligger i Bruxelles, hvor de fleste af møderne også finder sted. Lejlighedsvis afholder Rådet for Den Europæiske Union også møder i Luxembourg. Møder mellem stats- og regeringsledere - Det Europæiske Råd - finder sted i Bruxelles.

Back to top