Evropská unie

Správa EU - zaměstnanci, jazyky a sídla

Správa EU - zaměstnanci, jazyky a sídla

Na výplaty zaměstnanců, správu a řízení budov vynakládá Evropská unie přibližně 6 % svého ročního rozpočtu.

Zaměstnanci evropských orgánů

Evropská komise je rozdělena na útvary, kterým se říká generální ředitelství (GŘ), což přibližně odpovídá ministerstvům. Každé z nich se zabývá určitou politickou oblastí či službou, jako je třeba obchod nebo ochrana životního prostředí. V čele ředitelství stojí generální ředitel, který je odpovědný komisaři. Evropská komise zaměstnává přibližně 32 000 osob.

V Evropském parlamentu pracuje na generálním sekretariátě a v politických skupinách okolo 7 500 osob. Na generálním sekretariátě Rady Evropské unie je zaměstnáno přibližně 3 500 osob.

Úřední jazyky

V Evropské unii je 24 úředních jazyků.

V institucích EU pracuje na trvalý úvazek kolem 4 300 překladatelů a 800 tlumočníků. Odhadované náklady všech jazykových služeb (překlady a tlumočení) ve všech orgánech EU činí méně než 1 % ročního souhrnného rozpočtu EU. V přepočtu na jednoho obyvatele Unie to dělá přibližně 2 eura na osobu a rok.

Sídla orgánů EU

Útvary Evropské komise se nacházejí zejména v Bruselu a Lucemburku. V celé EU má Komise svá zastoupení a v řadě zemí za hranicemi Unie tzv. delegace. V mnoha zemích Unie se nacházejí agentury, jež vykonávají různé technické, vědecké či administrativní úkoly. Například Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který se nachází v Itálii, poskytuje Komisi nezávislé poradenství ohledně veškerých otázek souvisejících s bezpečností potravin.

Zasedání výborů Evropského parlamentu se konají v Bruselu a plenární zasedání pak střídavě v Bruselu a ve Štrasburku. Správní útvary Parlamentu se nacházejí v Lucemburku. Parlament dále pravidelně vysílá do různých oblastí světa delegace.

Budovy Rady EU se nacházejí v Bruselu, kde se také koná většina jejích zasedání. Občas se Rada schází v Lucemburku. Jednání hlav států a vlád (Evropská rada) se konají v Bruselu.

Back to top