Европейски съюз

Администрация на ЕС - персонал, езици и местоположение

Администрация на ЕС - персонал, езици и местоположение

ЕС изразходва около 6 % от годишния си бюджет за персонал, администрация и поддръжка на сградите си.

Персонал

Европейската комисия е съставена от отдели, познати като генерални дирекции (ГД), които приблизително са равностойни на министерства. Всяка от тях се занимава с конкретна политическа област, като търговия или околна среда, и се ръководи от генерален директор, който се отчита пред комисар. Около 32 000 души работят за Европейската комисия.

Около 7500 души работят в генералния секретариат и в политическите групи в Европейския парламент. Към тях спадат членовете на Парламента и техния персонал. В Съвета на Европейския съюз около 3500 души работят в генералния секретариат.

Езици

В ЕС има 24 официални езика.

В институциите на ЕС работят около 4300 писмени и 800 устни преводачи на постоянен договор. Разходите за всички езикови услуги (писмени и устни преводи) в институциите на ЕС се оценяват на по-малко от 1% от годишния общ бюджет на Съюза. Ако те се разделят на населението на ЕС, това прави по около 2 евро на човек годишно.

Местоположение

Европейската комисия е базирана основно в Брюксел и Люксембург. Тя има и офиси из цялата територия на ЕС и офиси (познати като „делегации‟) извън ЕС. В много държави от ЕС са учредени агенции, които работят по специфични технически, научни или управленски задачи. Например Европейският орган по безопасност на храните в Италия предоставя независими научни становища по всички въпроси, свързани с хранителната безопасност.

Пленарните заседания на Европейския парламент се състоят в Брюксел и Страсбург, а неговите комисии провеждат своите заседания в Брюксел. Администрацията е със седалище в Люксембург. Тя редовно изпраща делегации до региони извън ЕС.

Сградите на Съвета са в Брюксел, където се провеждат и повечето от неговите заседания. Понякога заседанията на Съвета на Европейския съюз се провеждат в Люксембург. Срещите между държавните и правителствените ръководители — Европейският съвет — се провеждат в Брюксел.

Back to top