Evropska unija

Evropska leta

Evropska leta

Evropska leta obravnavajo posebna vprašanja za spodbujanje razprave in dialoga v državah EU in med njimi.

Čemu evropska leta?

Cilj evropskega leta je ozaveščati o nekaterih vprašanjih, spodbujati razpravo in spreminjati odnos. Med številnimi evropskimi leti so predvidena dodatna finančna sredstva za lokalne, nacionalne in čezmejne projekte, namenjene posebni temi leta.

Sporočilo evropskega leta je lahko tudi močna zaveza in politični signal institucij EU in vlad držav, da bodo vprašanje upoštevale pri prihodnjem oblikovanju politike. V nekaterih primerih lahko Evropska komisija predlaga novo zakonodajo v zvezi s temo.

Kako se izbere tema evropskega leta?

Predlaga jo Komisija, sprejmejo jo Evropski parlament in države EU.

Seznam evropskih let

Back to top