Európska únia

Európske roky

Európske roky sa sústredili na konkrétne témy s cieľom podnietiť diskusie a dialóg na národnej a medzinárodnej úrovni. Zatiaľ sa neprijalo žiadne rozhodnutie o témach budúcich európskych rokov.

Zoznam Európskych rokov