Európska únia

Európske roky

Európske roky

Európske roky sa venujú konkrétnym témam s cieľom podnietiť diskusiu a dialóg na národnej a medzinárodnej úrovni.

Prečo Európske roky?

Cieľom je zvýšiť povedomie o istých témach, podporiť diskusiu a zmeniť postoje. Počas mnohých Európskych rokov sa poskytuje osobitné financovanie miestnym, národným a cezhraničným projektom, ktoré sa týkajú témy konkrétneho roka.

Inštitúcie EÚ a vlády členských štátov môžu v rámci Európskeho roka prijať záväzok a vyslať politický signál, že daná téma sa zohľadní pri tvorbe budúcich politík. V niektorých prípadoch môže Európska komisia na konkrétnu tému predložiť návrh nového právneho predpisu.

Ako sa vyberá téma Európskeho roka?

Navrhuje ju Európska komisia a prijíma Európsky parlament a vlády členských štátov EÚ (Rada EÚ).

Zoznam Európskych rokov

Back to top