Unia Europejska

Europejskie lata tematyczne

Europejskie lata tematyczne

Europejskie lata tematyczne mają zachęcać do dyskusji i dialogu na konkretne tematy zarówno w poszczególnych krajach, jak i między nimi.

Jaki jest cel europejskich lat tematycznych?

Celem europejskich lat tematycznych jest podnoszenie poziomu świadomości na określone tematy, zachęcenie do debaty oraz zmiana postaw. W czasie trwania danego roku europejskiego przekazywane są dodatkowe fundusze na projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe dotyczące tematów, którym jest on poświęcony.

Europejskie lata tematyczne umożliwiają również przesłanie jasnego sygnału politycznego ze strony instytucji europejskich i rządów państw członkowskich oraz wyrażenie zobowiązania do tego, że dane zagadnienie zostanie uwzględnione w tworzeniu przyszłych strategii politycznych. W niektórych przypadkach Komisja Europejska może zaproponować nowe przepisy prawne związane z tematem danego roku.

W jaki sposób wybiera się temat roku europejskiego?

Temat proponuje Komisja, natomiast decyzję podejmują Parlament Europejski oraz rządy państw członkowskich UE.

Wykaz europejskich lat tematycznych

Back to top