Unjoni Ewropea

Is-Snin Ewropej

Is-Snin Ewropej

Is-snin Ewropej indirizzaw suġġetti speċifiċi biex iħeġġu d-dibattitu u d-djalogu fi ħdan u bejn il-pajjiżi.

Għaliex is-Snin Ewropej?

L-għan hu li jiżdied l-għarfien dwar ċerti temi, jitħeġġeġ id-dibattitu u jinbidlu l-attitudnijiet. Matul bosta snin Ewropej, aktar fondi huma pprovduti għall-proġetti lokali, nazzjonali u bejn il-fruntieri li jindirizzaw it-tema speċifika tas-sena.

Is-sena Ewropea tista' wkoll tibgħat sinjal politku u ta' impenn b'saħħtu mill-istituzzjonijiet u mill-membri tal-gvernijiet tal-UE li t-tema se tkun ikkunsidrata fit-tfassil tal-politika futura. F'ċerti każijiet, il-Kummissjoni Ewropea tista' tipproponi leġiżlazzjoni ġdida dwar it-tema.

Kif tintgħażel it-tema ta' sena Ewropea?

Din tiġi proponuta mill-Kummissjoni u adottata mill-Parlament Ewropew u mill-gvernijiet membri tal-UE.

Lista ta' snin Ewropej

Back to top