Unjoni Ewrope

Snin Ewropej

Is-Snin Ewropej indirizzaw suġġetti speċifiċi biex iħeġġu d-dibattitu u d-djalogu fi ħdan u bejn il-pajjiżi. Għadha ma ttieħdet l-ebda deċiżjoni dwar it-temi ta’ snin Ewropej futuri.

Lista ta' Snin Ewropej