European Union website, the official EU website

Eiropas gadi

Eiropas gados tiek izcelti konkrēti jautājumi, lai rosinātu diskusiju un dialogu valstīs un to starpā. Vēl nav pieņemts lēmums par to, kādi būs turpmāko Eiropas gadu temati.

Eiropas gadu saraksts