Eiropas Savienība

Eiropas gadi

Eiropas gadi

Eiropas gadi ir veltīti konkrētiem tematiem, lai par tiem rosinātu diskusiju un dialogu valstīs un to starpā.

Kālab vajadzīgi Eiropas gadi?

To mērķis ir informēt sabiedrību par konkrētiem jautājumiem, rosināt diskusiju un mainīt attieksmi. Šajā kontekstā bieži vien vietējiem, valsts mēroga un starptautiskiem projektiem, kas saistīti ar attiecīgā Eiropas gada tematiku, tiek piešķirts papildu finansējums.

Eiropas gads var būt arī ES iestāžu un dalībvalstu stingra apņemšanās un politisks signāls, kas norāda, ka attiecīgais temats tiks ņemts vērā turpmākās politikas veidošanā. Atsevišķos gadījumos Eiropas Komisija var ierosināt jaunu tiesību aktu par attiecīgo jautājumu.

Kā tiek izraudzīts Eiropas gada temats?

To ierosina Komisija un pieņem Eiropas Parlaments un ES dalībvalstu valdības.

Eiropas gadu saraksts

Back to top