Europos Sąjunga

Europos metai

Europos metai

Europos metai skirti konkrečioms temoms, siekiant skatinti diskusijas ir dialogą tarp šalių ir jų viduje.

Kodėl minimi Europos metai?

Per juos siekiama daugiau informuoti tam tikromis temomis, skatinti diskusijas ir keisti požiūrius. Per įvairius Europos metus skiriama papildomų lėšų vietos, nacionaliniams ir tarptautiniams projektams, kurių sritis atitinka tų metų temą.

Per Europos metus ES institucijos ir valstybių narių vyriausybės gali tvirtai įsipareigoti ir duoti politinį ženklą, kad į temą bus atsižvelgta ateityje rengiant politiką. Kai kuriais atvejais Europos Komisija gali pasiūlyti naujų tos srities teisės aktų.

Kaip pasirenkama Europos metų tema?

Ją pasiūlo Komisija, o patvirtina Europos Parlamentas ir ES valstybių narių vyriausybės.

Europos metų sąrašas

Back to top