Európai Unió

Európai év

Európai év

Az „európai év” kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet fontos kérdésekre, melyekkel kapcsolatban az Európai Unió ösztönözni kívánja a vitát és a párbeszédet tagországai között és azokon belül.

Milyen célt szolgálnak az európai évek?

A cél az, hogy felhívjuk a figyelmet bizonyos kérdésekre, ösztönözzük a vitát róluk, és megváltoztassuk az emberek hozzáállását a témával kapcsolatban. Az európai évek alkalmából a Bizottság sok esetben kiegészítő uniós finanszírozást juttat azoknak a helyi, országos vagy határokon átívelő projekteknek a megvalósításához, amelyek az év témájához kapcsolódnak.

Az európai év jelzésértékű is egyben: kifejezésre juttatja, hogy az EU intézményei és a tagállamok kormányai kötelezettséget vállalnak arra, hogy figyelmet szentelnek majd az adott témának a szakpolitikai döntéshozatal során. Egyes esetekben az is előfordul, hogy az Európai Bizottság új jogszabályokat terjeszt elő az európai év tárgyát képező szakpolitikai területre vonatkozóan.

Hogyan dől el, mi lesz az európai év témája?

A témára a Bizottság tesz javaslatot, melyet az Európai Parlament és a tagállami kormányok fogadnak el.

Az eddig megrendezett európai évek

Back to top