Europska unija

europske godine

europske godine

Teme europskih godina određuju se kako bi se potaknula rasprava i dijalog unutar i između zemalja.

Zašto europske godine?

Cilj je europskih godina jačanje svijesti o određenim temama, poticanje rasprave i promjena stavova. U okviru brojnih europskih godina osigurana su dodatna financijska sredstva namijenjena lokalnim, nacionalnim i prekograničnim projektima posvećenima posebnoj temi predmetne godine.

Europska godina može biti i prilika da institucije EU-a i vlade država članica izraze predanost određenom pitanju i odašalju snažan politički signal da će ono biti uzeto u obzir pri budućoj izradi politika. U nekim slučajevima Europska komisija na tu temu može predložiti novo zakonodavstvo.

Kako se odabire tema europske godine?

Komisija iznosi prijedlog teme koji prihvaćaju Europski parlament i vlade država članica.

Popis Europskih godina

Back to top