an tAontas Eorpach

blianta Eorpacha

blianta Eorpacha

Bíonn na blianta Eorpacha dírithe ar ábhair ar leith atá ceaptha chun díospóireacht agus comhphlé a spreagadh i dtíortha na hEorpa agus idir tíortha na hEorpa.

Cad chuige na blianta Eorpacha?

Feasacht a ardú i leith ábhair áirithe, díospóireachtaí a spreagadh agus dearcadh daoine a athrú, sin é is aidhm dóibh. I gcás roinnt mhaith de na blianta Eorpacha cuirtear maoiniú breise ar fáil le haghaidh tionscadail áitiúla, náisiúnta agus trasteorann a bhaineann le téama speisialta na bliana sin.

Is féidir le hinstitiúidí an Aontais agus rialtais na mBallstát leas a bhaint as an mbliain Eorpach freisin le comhartha láidir polaitiúil a thabhairt agus tiomantais a léiriú go gcuirfear an téama sin san áireamh i gcinntí faoi bheartais amach anseo. Uaireanta cinneann an Coimisiún Eorpach reachtaíocht nua a bheartú a bhaineann leis an téama sin.

Conas a roghnaítear téama na bliana Eorpaí?

Is é an Coimisiún a mholann an téama agus is iad Parlaimint na hEorpa agus rialtais Bhallstáit an Aontais a ghlacann é.

Liosta na mBlianta Eorpacha

Back to top