Euroopan Unioni

Eurooppalaiset teemavuodet

Eurooppalaiset teemavuodet

Eurooppalaisten teemavuosien tarkoituksena on virittää keskustelua ajankohtaisista aiheista eri EU-maissa ja niiden välillä.

Miksi teemavuosia järjestetään?

Teemavuosien tavoitteena on kiinnittää huomiota ajankohtaisiin aiheisiin, herättää keskustelua ja muuttaa asenteita. Monina teemavuosina tarjotaan myös lisärahoitusta vuoden aiheeseen liittyville paikallisille, kansallisille ja kansainvälisille hankkeille.

EU:n toimielimet ja EU-maiden hallitukset voivat teemavuoden aikana osoittaa sitoutumistaan ongelmien ratkaisemiseen ja antaa vahvan poliittisen viestin siitä, että aiheeseen paneudutaan tulevassa poliittisessa päätöksenteossa. Euroopan komissio voi myös esittää uutta lainsäädäntöä teemavuoden aiheesta.

Miten teema valitaan?

Komissio ehdottaa aihetta, ja Euroopan parlamentti ja EU-maiden hallitukset hyväksyvät sen.

Eurooppalaiset teemavuodet

Back to top