Euroopa Liit

Euroopa aastad

Euroopa aastad

Euroopa aastad on pühendatud konkreetsetele teemadele, et hõlbustada riikidevahelist ja riigisisest arutelu ning dialoogi.

Miks Euroopa aastad?

Nende eesmärk on suurendada teadlikkust olulistest teemadest, julgustada arutelu ja muuta suhtumist. Paljude Euroopa aastate jooksul on kohalikele, riiklikele ja piiriülestele projektidele eraldatud täiendavaid vahendeid Euroopa aasta konkreetse teema käsitlemiseks.

Euroopa aastaga saab väljendada ka kindlat kohustust ja saata poliitilise signaali ELi institutsioonidelt ja liikmesriikide valitsustelt, et aasta teemat võetakse tulevases poliitikakujundamises arvesse. Teatavatel juhtudel võib Euroopa Komisjon aasta teema kohta esitada ka uue seadusandliku ettepaneku.

Kuidas valitakse Euroopa aasta teema?

Komisjon teeb ettepaneku ning Euroopa Parlament ja ELi liikmesriikide valitsused võtavad selle vastu.

Euroopa aastate loetelu

Back to top