Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκά έτη

Ευρωπαϊκά έτη

Τα Ευρωπαϊκά Έτη είναι αφιερωμένα σε συγκεκριμένα θέματα. Ενθαρρύνουν τη δημόσια συζήτηση και τον διάλογο γύρω από τα θέματα αυτά, τόσο στο εσωτερικό μιας χώρας όσο και μεταξύ διαφόρων χωρών. Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τα θέματα των μελλοντικών Ευρωπαϊκών Ετών.

Κατάλογος Ευρωπαϊκών Ετών