Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκά Έτη

Ευρωπαϊκά Έτη

Τα Ευρωπαϊκά Έτη είναι αφιερωμένα σε συγκεκριμένα θέματα. Ενθαρρύνουν τη δημόσια συζήτηση και τον διάλογο γύρω από τα θέματα αυτά, τόσο στο εσωτερικό μιας χώρας όσο και μεταξύ διαφόρων χωρών.

Τι εξυπηρετούν τα «Ευρωπαϊκά Έτη»;

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένα θέματα, η παρότρυνση σε διάλογο και η αλλαγή νοοτροπίας. Στο πλαίσιο πολλών Ευρωπαϊκών Ετών, παρέχεται επιπλέον χρηματοδότηση για τοπικά, εθνικά και διασυνοριακά σχέδια που έχουν σχέση με το θέμα του συγκεκριμένου Έτους.

Το Ευρωπαϊκό Έτος μπορεί επίσης να στείλει ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα δέσμευσης από την πλευρά των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών της ότι το συγκεκριμένο θέμα θα ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό των μελλοντικών ευρωπαϊκών πολιτικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει νέα σχετική νομοθεσία.

Πώς επιλέγεται το θέμα ενός Ευρωπαϊκού Έτους;

Προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ένωσης.

Κατάλογος Ευρωπαϊκών Ετών

Back to top