Den Europæiske Union

Europæiske år

Europæiske år

Europæiske år har taget fat om specifikke emner, der skulle opmuntre til debat og dialog i og mellem lande.

Hvorfor europæiske år?

Formålet er at skabe opmærksomhed om bestemte emner, opmuntre til debat og ændre holdninger. Under mange europæiske år ydes der ekstra støtte til lokale, nationale og grænseoverskridende projekter, der tager fat om årets emne.

Det europæiske år kan også demonstrere et stærkt engagement og sende et politisk signal fra EU's institutioner og medlemslande om, at emnet vil blive taget i betragtning i udformningen af den fremtidige politik. I visse tilfælde kan Europa-Kommissionen foreslå ny lovgivning om emnet.

Hvordan vælges temaet for det europæiske år?

Temaet foreslås af Kommissionen og vedtages af Europa-Parlamentet og EU's medlemslande.

Liste over de europæiske år.

Back to top