Evropská unie

Evropský rok

Účelem tzv. evropských roků, které se vždy týkají konkrétního tématu, je podnítit diskusi na vnitrostátní úrovni a dialog mezi zeměmi. Doposud nebylo přijato žádné rozhodnutí ohledně budoucích témat.

Seznam témat Evropského roku