Европейски съюз

Европейски години

Европейски години

С европейските години се насърчават дебатът и диалогът по конкретни теми в страните от ЕС и между тях.

Защо европейски години?

Целта е да се повишава осведомеността по определени теми, да се насърчава дебат и да се променя отношението. По време на много европейски години се осигурява допълнително финансиране за местни, национални и трансгранични проекти по темата на съответната година.

Чрез европейската година може също така да се изпрати силен политически сигнал за ангажимент от страна на институциите на ЕС и правителствата на страните членки, че темата ще бъде взета предвид при бъдещото разработване на политики. В някои случаи Европейската комисия може да предложи ново законодателство по темата.

Как се избира темата на европейска година?

Комисията предлага темата, а Европейският парламент и правителствата на страните от ЕС я приемат.

Списък на европейските години

Back to top