Eiropas Savienība

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Ik pēc pieciem gadiem ES pilsoņi var izvēlēties savus pārstāvjus Eiropas Parlamentā — tieši ievēlētā institūcijā, kas visā ES lēmumu pieņemšanas procesā aizstāv viņu intereses.

Nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 2019. gada 23.–26. maijā un dos visiem balsstiesīgajiem pilsoņiem iespēju izvēlēties savu pārstāvi Eiropas Parlamentā Eiropas Parlamentā.

Kāpēc būtu jābalso

Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kas notiks 2019. gada maijā, tieši ietekmēs jūsu dzīvi. Tajās izšķirsies, kā Eiropa rīkosies turpmākajos gados, reaģējot uz jūsu bažām par nodarbinātību, uzņēmumiem, drošību, migrāciju un klimata pārmaiņām. Pēdējos gados ir daudz darīts, lai palīdzētu uzlabot jūsu dzīves apstākļus. Darbs turpināsies arī nākamajā pilnvaru termiņā. Skatīt prezentāciju

ES iesaistās daudzās jomās, vai tā būtu tirdzniecības veicināšana, patērētāju aizsardzība vai atbalsts pētniecībai. Uzziniet par ES veikumu.

Balsojot jūs palīdzat izšķirties, kādā Eiropā dzīvosim nākamajos gados. Jūs varat spēlēt aktīvu lomu un dalīties ar šo ziņu, reģistrējoties šajā tīmekļa vietnē: Šoreiz es balsošu

Kā deputāti jūs pārstāv

Piedaloties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, varat izvēlēties personu, kura jūs pārstāvēs kā deputāts un aizstāvēs jūsu intereses Eiropas Savienībā. Deputāti ne tikai izstrādā jaunus tiesību aktus un lemj par tiem, bet arī balso par jauniem tirdzniecības nolīgumiem, kontrolē ES iestādes un to, kā tiek tērēti publiskie fondi, kā arī izmeklē specifiskus jautājumus.

Sīkāk par Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Cik Eiropas Parlamenta deputātu ievēl no katras valsts

Deputātu vietu sadalījums ir noteikts Eiropas Savienības līgumos. Tajā ir ņemts vērā katras valsts iedzīvotāju skaits, un mazākās valstis saņem vairāk vietu, nekā to paredzētu stingras proporcionalitātes sistēma. Pašlaik EP deputātu skaits variē no sešiem deputātiem Maltai, Luksemburgai un Kiprai līdz 96 deputātiem Vācijai.

Vēlēšanu sistēma

Noteikumi paredz, ka, ievēlot EP deputātus, būtu jāpiemēro zināma proporcionālas pārstāvības forma. Sistēma garantē, ka, ja kāda partija iegūst 20 % balsu, tad tā iegūst arī apmēram 20 % vietu, līdz ar to gan lielās, gan mazās politiskās partijas var sūtīt pārstāvjus uz Eiropas Parlamentu.

Valstis var brīvi lemt par daudziem citiem svarīgiem balsošanas procedūras aspektiem. Piemēram, dažas valstis dala savu teritoriju vairākos reģionālajos vēlēšanu apgabalos, savukārt citām ir tikai viens vēlēšanu apgabals.

Balsošanas dienas

ES valstīm ir atšķirīgas balsošanas tradīcijas. Katra var lemt par attiecīgo vēlēšanu dienu četru dienu laikā no ceturtdienas (diena, kad parasti balso Nīderlande) līdz svētdienai (kad vairums valstu rīko savas vēlēšanas).

Kas piedalās vēlēšanās

Vēlēšanās piedalās valstu politiskās partijas, bet pēc ievēlēšanas, vairums izvēlas pievienoties starpvalstu politiskajām grupām. Tā kā vairums valstu partiju pievienojas kādai Eiropas mēroga politiskajai partijai (sk. tepat tālāk sīkāku informāciju), viens no lielajiem jautājumiem vēlēšanu naktī ir par to, kura no šīm Eiropas grupām būs visietekmīgākā nākamajā sasaukumā.

Piedalīties Komisijas priekšsēdētāja izvēlē

2014. gada vēlēšanās Eiropas galvenās politiskās partijas pirmoreiz izvirzīja savu kandidātu Eiropas Komisijas — ES izpildvaras iestādes — priekšsēdētāja amatam. Tādējādi tika izvirzīts Eiropas Tautas partijas kandidāts, un pēc tam, kad viņu ar vairākuma balsojumu apstiprināja jaunais parlaments, viņš kļuva par Komisijas priekšsēdētāju.

Līdz ar to, balsojot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, arī pilsoņi lemj par personu, kurai ir pienākums ierosināt un īstenot ES politiku.

Arī 2019. gada vēlēšanām Eiropas politiskajām partijām būs jāizvirza savi labākie kandidāti.

Eiropas politiskās partijas

Eiropas līmeņa politisko partiju veido nacionālās partijas un personas, un tā ir pārstāvēta vairākās dalībvalstīs. Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedalās nacionālās partijas, bet tās bieži vien ir saistītas ar kādu Eiropas politisko partiju un pēc vēlēšanām pievienojas kādai politiskai grupai Eiropas Parlamentā, ko veido līdzīgi domājošas partijas no to politiskās ģimenes. Vairāk par Eiropas politiskajām grupām.

 

 

Back to top