Europos Sąjunga

Europos Parlamento rinkimai

Europos Parlamento rinkimai

Kas penkerius metus ES piliečiai renka savo atstovus į Europos Parlamentą – tiesiogiai renkamą instituciją, ginančią jų interesus priimant sprendimus dėl ES.

Kiti Europos Parlamento rinkimai vyks 2019 m. gegužės 23–26 d. – visi suaugę ES piliečiai galės pasirinkti, kas jiems atstovaus Europos Parlamente.

Kodėl turėtumėte balsuoti?

2019 m. gegužės mėn. vyksiantys Europos Parlamento rinkimai turės tiesioginės įtakos jūsų gyvenimui. Nuo jų priklausys, kaip artimiausiais metais Europa spręs jums rūpimus klausimus darbo, verslo, saugumo, migracijos ir klimato kaitos srityse. Per pastaruosius keletą metų daug nuveikta siekiant pagerinti įvairius jūsų gyvenimo aspektus. Per kitą kadenciją darbą reikės tęsti. Žr. apžvalgą.

ES dalyvauja sprendžiant įvairias problemas – nuo prekybos skatinimo iki vartotojų apsaugos ir mokslinių tyrimų rėmimo. Sužinokite, kokią naudą jums teikia ES.

Balsuodami jūs kartu sprendžiate, kuria kryptimi Europa eis ateinančiais metais. Galite aktyviai padėti skleisti informaciją apie tai užsiregistravę interneto svetainėje šį kartą balsuosiu.

Kaip Europos Parlamento nariai jums atstovauja?

Europos Parlamento rinkimuose turite galimybę nuspręsti, kas bus jus atstovaujantis Europos Parlamento narys, ginsiantis jūsų interesus Europos Sąjungoje. EP nariai ne tik rengia ir priima sprendimus dėl naujų teisės aktų – jie taip pat balsuoja dėl naujų prekybos susitarimų, tikrina ES institucijų veiklą ir jūsų mokesčių panaudojimą, inicijuoja tyrimus dėl konkrečių klausimų.

Išsamiau apie Europos Parlamento rinkimus

Kiek EP narių turi kiekviena šalis?

EP narių vietų skaičius nustatytas Europos Sąjungos sutartyse. Jis priklauso nuo kiekvienos šalies gyventojų skaičiaus, tačiau mažesnėms šalims tenka daugiau vietų nei apskaičiavus pagal griežtą proporciją. Šiuo metu vienai šaliai tenkantis Europos Parlamento narių skaičius svyruoja nuo šešių (Malta, Liuksemburgas ir Kipras) iki 96 (Vokietija).

Rinkimų sistema

Rinkimų taisyklėse nustatyta, kad renkant Europos Parlamento narius turėtų būti laikomasi proporcinio atstovavimo principo. Šia sistema užtikrinama, kad partijai gavus 20 proc. balsų, ji gaus maždaug 20 proc. siekiamų vietų, todėl tiek didesnės, tiek mažesnės politinės partijos turi galimybę išsiųsti savo atstovus į Europos Parlamentą.

Dėl daugelio kitų svarbių balsavimo procedūros aspektų šalys gali spręsti pačios. Pavyzdžiui, kai kurios savo teritoriją suskirsto į regionines rinkimų apygardas, o kitos balsavimą rengia vienoje bendroje apygardoje.

Balsavimo dienos

ES šalys turi skirtingas balsavimo tradicijas, todėl kiekviena šalis gali pasirinkti tikslią rinkimų dieną per keturių dienų laikotarpį – nuo ketvirtadienio (paprastai šią dieną balsuojama Nyderlanduose) iki sekmadienio (kai rinkimai rengiami daugumoje šalių).

Kas gali dalyvauti rinkimuose?

Rinkimuose varžosi nacionalinės politinės partijos, tačiau dauguma išrinktųjų EP narių vėliau buriasi į tarptautines politines frakcijas. Dauguma nacionalinių partijų palaiko ryšius su europinėmis politinėmis partijomis (daugiau apie tai toliau), todėl vienas svarbiausių rinkimų dienos klausimų yra tai, kuri iš šių Europos grupių turės didesnę įtaką per kitą kadenciją.

Prisidėkite sprendžiant, kas vadovaus Komisijai.

Per 2014 m. rinkimus pagrindinės Europos politinės partijos pirmą kartą teikė savo kandidatus į ES vykdomosios institucijos Europos Komisijos pirmininko pareigas. Komisijos pirmininku tapo Europos liaudies partijos kandidatas, gavęs daugumos naujosios Parlamento narių pritarimą.

Taigi Europos Parlamento rinkimuose balsavę piliečiai tokiu būdu taip pat pareiškė nuomonę dėl to, kas turėtų formuoti ir vykdyti ES politiką.

Per 2019 m. rinkimus Europos politinės partijos taip pat teiks savo kandidatūras.

Europos politinės partijos

Europos lygmens politinę partiją sudaro nacionalinės partijos ir joms priklausantys asmenys įvairiose valstybėse narėse. Europos Parlamento rinkimuose varžosi nacionalinės partijos, tačiau dažnai jos siejamos su atitinkama Europos politine partija, o po rinkimų jungiasi su panašios politinės krypties partijomis į Europos Parlamento frakciją. Daugiau informacijos apie Europos politines frakcijas

 

 

Back to top