Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκές εκλογές, ευρωεκλογές

Ευρωπαϊκές εκλογές, ευρωεκλογές

Κάθε πέντε χρόνια, οι πολίτες της ΕΕ επιλέγουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία και προασπίζουν τα δικαιώματα των πολιτών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές θα διεξαχθούν στις 23-26 Μαΐου 2019 και θα δώσουν σε όλους τους ενήλικες πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Γιατί πρέπει να ψηφίσω;

Οι ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019 θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή σας. Με αυτές θα αποφασιστεί πώς θα ενεργήσει η Ευρώπη στα χρόνια που έρχονται όσον αφορά ζητήματα που σας απασχολούν, όπως η απασχόληση, οι επιχειρήσεις, η ασφάλεια, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει ήδη πολλά για τη βελτίωση διαφόρων πτυχών της ζωής σας, αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ρίξτε μια ματιά.

Η ΕΕ έχει συμβάλει σε πολλούς τομείς, από την τόνωση του εμπορίου μέχρι την προστασία των καταναλωτών και τη στήριξη της έρευνας. Δείτε πώς έχετε ωφεληθεί από την ΕΕ.

Με την ψήφο σας, βοηθάτε να αποφασιστεί τι είδους Ευρώπη θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Μπορείτε κι εσείς να αναλάβετε ενεργό ρόλο στην προβολή των εκλογών με την εγγραφή σας στον ιστότοπο: Αυτή τη φορά θα ψηφίσω

Πώς με εκπροσωπούν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Με τις ευρωπαϊκές εκλογές επιλέγετε τα άτομα που θέλετε να σας εκπροσωπούν ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να προασπίζουν τα συμφέροντά σας στην ΕΕ. Οι βουλευτές του ΕΚ όχι μόνο διαμορφώνουν και εγκρίνουν νέα νομοθεσία αλλά επίσης ψηφίζουν για νέες εμπορικές συμφωνίες, ελέγχουν τα όργανα της ΕΕ και το πώς δαπανώνται τα ποσά που καταβάλλετε ως φόρους, και δρομολογούν έρευνες για συγκεκριμένα ζητήματα.

Λεπτομερή στοιχεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές

Πόσους βουλευτές έχει κάθε χώρα;

Η κατανομή των εδρών καθορίζεται στις ευρωπαϊκές Συνθήκες. Γίνεται με βάση το μέγεθος του πληθυσμού κάθε χώρας, αλλά οι μικρότερες χώρες λαμβάνουν περισσότερες έδρες από αυτές που θα τους αναλογούσαν με αυστηρά κριτήρια αναλογικότητας. Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των βουλευτών του ΕΚ ανά χώρα κυμαίνεται από έξι για τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο έως 96 για τη Γερμανία.

Εκλογικό σύστημα

Οι κανόνες ορίζουν ότι κατά την εκλογή των βουλευτών του ΕΚ πρέπει να εφαρμόζεται κάποια μορφή αναλογικής εκπροσώπησης. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι αν ένα κόμμα λάβει το 20% των ψήφων, θα κερδίσει επίσης περίπου το 20% των διεκδικούμενων εδρών, έτσι ώστε και οι μεγάλες και οι μικρότερες πολιτικές ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι χώρες είναι ελεύθερες να αποφασίζουν για πολλές άλλες σημαντικές πτυχές της διαδικασίας ψηφοφορίας. Για παράδειγμα, ορισμένες χώρες κατατέμνουν την επικράτειά τους σε εκλογικές περιφέρειες, ενώ άλλες έχουν μία μόνο εκλογική περιφέρεια.

Ημέρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας

Οι χώρες της ΕΕ έχουν διαφορετικές εκλογικές παραδόσεις και κάθε μία μπορεί να αποφασίσει την ακριβή ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας εντός συγκεκριμένου 4ημέρου, από την Πέμπτη (που συνήθως επιλέγουν οι Κάτω Χώρες ) έως την Κυριακή (που επιλέγουν οι περισσότερες χώρες).

Ποιοι κατεβαίνουν ως υποψήφιοι στις εκλογές;

Στις εκλογές συμμετέχουν εθνικά πολιτικά κόμματα αλλά οι περισσότεροι βουλευτές, μόλις εκλεγούν, επιλέγουν να ενταχθούν σε διεθνικές πολιτικές ομάδες. Τα περισσότερα εθνικά κόμματα συνδέονται με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα (βλέπε παρακάτω περισσότερες λεπτομέρειες) και γι΄ αυτό ένα από τα μεγάλα ερωτήματα τη βραδιά των εκλογών είναι ποια ευρωπαϊκή ομάδα θα ασκεί μεγαλύτερη επιρροή κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Συμμετοχή στην επιλογή του προέδρου της Επιτροπής

Στις εκλογές του 2014, τα κύρια ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα υπέδειξαν για πρώτη φορά τον υποψήφιό τους για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ. Τη θέση του προέδρου της Επιτροπής κατέλαβε τελικά ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αφού έλαβε την έγκριση της πλειοψηφίας στο νέο Κοινοβούλιο.

Έτσι, ψηφίζοντας στις ευρωπαϊκές εκλογές, οι πολίτες είχαν επίσης λόγο στην επιλογή του αρμοδίου για την διαμόρφωση και τη λειτουργία των πολιτικών της ΕΕ.

Για τις εκλογές του 2019, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αναμένεται να υποδείξουν και πάλι τον υποψήφιό τους για τη θέση αυτή.

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

Ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελείται από εθνικά κόμματα και άτομα και εκπροσωπείται σε πολλά κράτη μέλη. Στις ευρωπαϊκές εκλογές συμμετέχουν τα εθνικά κόμματα αλλά αυτά συνήθως συνδέονται με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Μετά τις εκλογές, τα εθνικά κόμματα προσχωρούν στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία αποτελείται από κόμματα της ίδιας πολιτικής οικογένειας. Περισσότερες πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες.

 

 

Back to top