Evropska unija

Evro

Evro

Evro je uradna valuta za 19 27 držav članic EU. Pred uvedbo evra leta 2002 je potekalo daljše pripravljalno obdobje več kot 40 let. Evropska centralna banka in Evropska komisija skrbita za ohranjanje njegove vrednosti in stabilnosti ter za določitev meril, ki jih morajo izpolnjevati države EU za vstop v območje evra.

Enotna valuta ima kot najvidnejši simbol evropskega povezovanja posebno zgodovino oblikovanja, izvajanja in politik. Čeprav je prehod na evro potekal pred skoraj 20 leti, je v nekaterih državah še vedno mogoče zamenjati stare bankovce in kovance z enotno evropsko valuto.

Back to top