Unia Europejska

Euro

Euro

Euro jest oficjalną walutą w 19 z 27 państw członkowskich UE. Zostało wprowadzone w 2002 r. po trwającym ponad 40 lat okresie przygotowań. Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska są odpowiedzialne za utrzymywanie jego wartości i stabilności oraz za ustanowienie kryteriów, jakie kraje UE muszą spełnić, aby móc przystąpić do strefy euro.

Jednolita waluta, która jest widocznym symbolem integracji europejskiej, ma specyficzną historię dotyczącą jej projektowania, wdrażania i polityki. Chociaż euro zostało wprowadzone prawie 20 lat temu, w niektórych krajach nadal można wymienić stare narodowe banknoty i monety na wspólną europejską walutę.

Back to top