Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ευρώ

Το ευρώ

Το ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα των 19 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ. Μια μακρά προπαρασκευαστική πορεία άνω των 40 ετών κατέληξε στην εισαγωγή του ευρώ το 2002. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της αξίας και της σταθερότητας του ευρώ, καθώς και για τον καθορισμό των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι χώρες της ΕΕ για να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ.

Απτή απόδειξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το ενιαίο νόμισμα έχει μια ιδιαίτερη ιστορία σχεδιασμού, υλοποίησης και πολιτικών. Μολονότι η μετάβαση στο ευρώ πραγματοποιήθηκε σχεδόν 20 χρόνια πριν, σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανταλλαγή των παλαιών εθνικών χαρτονομισμάτων και κερμάτων με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Back to top