Европейски съюз

Еврото

Еврото

Еврото е официалната парична единица на 19 27 страни от ЕС. След подготовка в продължение на 40 години еврото бе въведено през 2002 г. Европейската централна банка и Европейската комисия отговарят за поддържането на неговата стойност и стабилност, както и за определянето на критериите, които държавите от ЕС трябва да изпълнят, за да влязат в еврозоната.

Единната валута е осезаемо проявление на европейската интеграция и и дизайнът, прилагането и политиките, свързани с него, имат своя собствена история. Въпреки че преминаването към еврото се извърши преди почти 20 години, в някои страни все още е възможно стари национални банкноти и монети да бъдат обменени за евро.

Back to top