Evropska unija

Katere države uporabljajo evro

Katere države uporabljajo evro

Evro je najmočnejši simbol evropskega povezovanja: približno 341 milijonov ljudi ga uporablja vsak dan in je druga najpogosteje uporabljena valuta na svetu. Evropskim državljanom prinaša številne koristi, zlasti kadar potujejo v tujino ali opravljajo spletne nakupe na spletnih straneh drugih držav članic.

Države članice, ki uporabljajo evro

Trenutno je evro (€) uradna valuta 19 od 28 držav članic EU, ki skupaj tvorijo evrsko območje, uradno imenovano euroobmočje.

Države članice evrskega območja

Vse države članice EU so del ekonomske in monetarne unije (EMU), le 19 izmed njih pa je svojo nacionalno valuto zamenjalo za enotno valuto – evro. Te države EU sestavljajo t. i. evrsko območje.

Države članice zunaj evrskega območja

Te države še ne uporabljajo evra, uvedle pa ga bodo, čim bodo izpolnile potrebne pogoje. Večinoma so to države članice, ki so se pridružile Uniji leta 2004, 2007 ali 2013, tj. po uvedbi evra leta 2002.

Države članice s klavzulo o izvzetju

V nekaterih primerih lahko države članice prosijo za izvzetje iz katere koli zakonodaje ali pogodbe Evropske unije ter se dogovorijo, da ne bodo sodelovale na določenem področju politike. Pri enotni valuti to velja za Dansko. Država je po vstopu v EU obdržala svojo nacionalno valuto.

Pridružitev držav

Države članice EU morajo za pridružitev evrskemu območju izpolnjevati tako imenovana „konvergenčna merila“.

Ti zavezujoči gospodarski in pravni pogoji so bili določeni v maastrichtski pogodbi iz leta 1992 in so znani tudi kot „Maastrichtska merila“. Vse države članice EU, razen Danske in Združenega kraljestva, morajo uvesti evro in se pridružiti evrskemu območju, ko bodo za to izpolnjevale pogoje.

Pogodba posebej ne določa časovnega razporeda za pridružitev evrskemu območju, ampak prepušča državam članicam, da same pripravijo strategijo za izpolnitev pogojev za sprejetje evra.

Evropska komisija  in Evropska centralna banka skupaj odločita, ali države kandidatke za evrsko območje izpolnjujejo pogoje za uvedbo evra. Po oceni napredka glede na  konvergenčna merila obe objavita svoje sklepe v poročilih. Sklepe nato ratificira  Svet ECOFIN  v posvetovanju s  Parlamentom in voditelji držav ali vlad. Če je njihovo mnenje pozitivno, se postopek sprejetja  lahko začne.

Back to top