Unjoni Ewrope

Pajjiżi li jużaw l-euro

Pajjiżi li jużaw l-euro

L-euro huwa l-aktar simbolu tanġibbli tal-integrazzjoni Ewropea: madwar 341 miljun ruħ jużawh kuljum, u dan jagħmilha t-tieni munita l-aktar użata fid-dinja kollha. Il-benefiċċji tal-munita komuni huma ovvji b’mod immedjat għal kull min jivvjaġġa jew jixtri online fuq siti web ibbażati f'pajjiż ieħor tal-UE.

Pajjiżi li jużaw l-euro

L-euro (€) hu l-munita uffiċjali ta' 19 mit-28 pajjiż membru tal-UE.

Pajjiżi taż-żona tal-euro

Għalkemm il-pajjiżi kollha tal-UE huma parti mill-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM), 19 minnhom biddlu l-muniti nazzjonali tagħhom b’munita unika – l-euro. Dawn il-pajjiżi tal-UE jiffurmaw iż-żona tal-euro, magħrufa wkoll bħala ż-żona euro.

Pajjiżi tal-UE li mhumiex fiż-żona tal-euro

Dawn huma l-pajjiżi fejn l-euro għadu ma ġiex adottat, iżda li se jissieħbu ladarba jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa. Fil-biċċa l-kbira, dawn huma pajjiżi ta’ stati membri li ssieħbu fl-Unjoni fl-2004, l-2007 u l-2013, wara li ġie varat l-euro fl-2002.

Pajjiżi b’opt-out

Okkażjonalment, l-istati membri jistgħu jinnegozjaw opt-out minn kwalunkwe leġiżlazzjoni jew trattati tal-Unjoni Ewropea, u jaqblu li ma jipparteċipawx f’ċerti oqsma ta’ politika. Dwar il-munita unika, dan huwa l-każ għar-Renju Unit u d-Danimarka. Dawn iż-żewġ pajjiżi żammu l-munita tagħhom wara li ssieħbu fl-UE.

Kif jissieħbu l-pajjiżi

Sabiex jingħaqdu fiż-żona tal-euro, l-istati membri tal-UE huma meħtieġa jissodisfaw l-hekk imsejħa “kriterji ta’ konverġenza”.

Dawn il-kundizzjonijiet ekonomiċi u legali li jorbtu kien hemm qbil dwarhom fit-Trattat ta’ Maastricht fl-1992 u huma magħrufa wkoll bħala l-“kriterji ta’ Maastricht”. L-Istati Membri kollha tal-UE, ħlief id-Danimarka u r-Renju Unit, huma obbligati li jadottaw l-euro u jissieħbu fiż-żona tal-euro, meta jkunu lesti biex jissodisfawhom.

It-Trattat ma jispeċifikax skeda ta’ żmien partikolari biex pajjiż jingħaqad maż-żona tal-euro, iżda jħalli f’idejn l-Istati Membri sabiex jiżviluppaw l-istrateġiji tagħhom biex jissodisfaw il-kundizzjoni għall-adozzjoni tal-euro.

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali Ewropew flimkien jiddeċiedu jekk ġewx issodisfati l-kundizzjonijiet biex il-pajjiżi kandidati għaż-żona tal-euro jadottaw l-euro. Wara li jivvalutaw il-progress magħmul fir-rigward tal-kriterji ta’ konverġenza, iż-żewġ korpi jippubblikaw il-konklużjonijiet fir-rapporti rispettivi tagħhom. Dawn huma mbagħad ratifikati mill-Kunsill ECOFIN f’konsultazzjoni mal-Parlament u l-Kapijiet ta’ Stat. Jekk favorevoli, jista’ jibda l-proċess tal-adozzjoni.

Back to top