Eiropas Savienība

Kuras valstis lieto eiro?

Kuras valstis lieto eiro?

Eiro ir vistaustāmākais Eiropas integrācijas simbols: to katru dienu izmanto aptuveni 341 miljons cilvēku, padarot to par otro pasaulē visvairāk izmantoto valūtu. Kopējās valūtas priekšrocības uzreiz sajūt ikviens, kas dodas uz ārzemēm vai iepērkas tiešsaistē no tīmekļa vietnēm citās ES valstīs.

Valstis, kas lieto eiro

Pašreiz eiro (€) ir oficiālā valūta 19 valstīs no 28 ES valstīm.

Eirozonas valstis

Lai gan visas ES valstis ir ekonomiskajā un monetārajā savienībā (EMS), 19 no tām ir aizstājušas savas valsts valūtas ar vienoto valūtu — eiro. Šīs ES valstis veido eirozonu.

Valstis, kas neietilpst eirozonā

Tās ir valstis, kuras vēl nav pieņēmušas eiro, bet kuras pievienosies eirozonai, kad būs izpildījušas noteiktos kritērijus. Galvenokārt tās ir valstis, kas Savienībai pievienojās 2004., 2007. un 2013. gadā pēc eiro ieviešanas 2002. gadā.

Valstis ar izņēmuma klauzulu

Dažkārt dalībvalstis var vienoties, ka tās nepiemēros kādus Eiropas Savienības līgumus vai tiesību aktus, un nolemt nepiedalīties atsevišķās ES politikas jomās. Attiecībā uz vienoto valūtu šādi rīkojušās Apvienotā Karaliste un Dānija. Abas minētās valstis pēc pievienošanās ES paturēja savu valūtu.

Kā iestāties eirozonā

Lai varētu pievienoties eirozonai, ES dalībvalstīm ir jāizpilda tā sauktie konverģences kritēriji.

Runa ir par saistošiem ekonomiskiem un juridiskiem nosacījumiem, kas 1992. gadā tika noteikti ar Māstrihtas līgumu un kurus sauc arī par Māstrihtas kritērijiem. Kad tie ir izpildīti, visām ES dalībvalstīm, izņemot Dāniju un Apvienoto Karalisti, ir jāievieš eiro un jāiestājas eirozonā.

Līgums neparedz konkrētu grafiku, pēc kura jāiestājas eirozonā. Dalībvalstis drīkst izstrādāt savas stratēģijas eiro ieviešanas kritēriju izpildei.

Eiropas Komisija  un Eiropas Centrālā banka kopīgi izlemj, vai valstis, kas vēlas pievienoties eirozonai, ir izpildījušas attiecīgos nosacījumus, lai ieviestu eiro. Kad ir novērtēts attiecībā uz konverģences kritērijiem panāktais progress, abas iestādes publicē savus secinājumus ziņojumos, kurus pēc konsultēšanās ar Parlamentu un valstu vadītājiem ratificē ECOFIN padome. Ja atzinums ir labvēlīgs, var sākties pieņemšanas process.

Back to top