Európai Unió

Mely országok használják az eurót?

Mely országok használják az eurót?

Az euró az európai integráció legkézzelfoghatóbb bizonyítéka: mintegy 341 millió ember használja nap mint nap, ami azt jelenti, hogy a közös európai valuta a világ második legjelentősebb fizetőeszköze. Az euró előnyei mindenki számára nyilvánvalóak, aki külföldre utazik vagy más uniós tagállamban üzemeltetett weboldalon vásárol.

Az eurót hivatalos fizetőeszközként használó EU-országok

Az euró (€) jelenleg a 27 uniós tagállam közül 19-nek a hivatalos pénzneme. Ezek az országok alkotják az euróövezetet, más néven az eurózónát.

Az euróövezet országai

Noha az összes uniós ország a gazdasági és monetáris unió (GMU) részét képezi, ez idáig 19 tagállam cserélte le nemzeti valutáját az euróra. Ezek az EU-országok alkotják az euróövezetet, más néven az eurózónát.

Az euróövezeten kívüli EU-országok

Ezek azok az országok, amelyek még nem vezették be az eurót, de csatlakozni fognak az euróövezethez, miután teljesítették a szükséges feltételeket. Elsősorban azokról az országokról van szó, amelyek az euró 2002. évi bevezetése után, 2004-ben, 2007-ben, illetve 2013-ban csatlakoztak az Európai Unióhoz.

Az euró bevezetése alól mentesülő uniós országok

Bizonyos esetekben a tagállamok élhetnek az ún. önkéntes kívülmaradás lehetőségével egy-egy uniós szakpolitikai terület vonatkozásában. Dánia, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz, e jogával élve döntött úgy, hogy nem vezeti be az egységes európai fizetőeszközt, hanem megtartja saját nemzeti pénznemét.

Az euróövezethez való csatlakozás módja

Ahhoz, hogy az euróövezet tagjává váljanak, az EU-tagországoknak teljesíteniük kell az ún. konvergenciakritériumokat.

Ezekről a kötelező gazdasági és jogi feltételekről az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződés rendelkezik, ezért maastrichti kritériumoknak is nevezik őket. Dánia kivételével valamennyi uniós tagállamnak be kell vezetnie az eurót és csatlakoznia kell az euróövezethez, amint teljesíti a feltételeket.

Az uniós szerződés nem rögzíti, hogy egy országnak mikor kell az euróövezethez csatlakoznia. A tagállamok szabadon dolgozhatják ki stratégiájukat azt illetően, hogy milyen ütemben feleljenek meg az euró bevezetésére vonatkozó kritériumoknak.

Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank közösen foglal állást arról, hogy az euróövezet tagjelölt országai teljesítették-e az euró bevezetésének feltételeit. E két intézmény megvizsgálja, hogy az adott ország milyen előrehaladást ért el a konvergenciakritériumok tekintetében, és megállapításaikról jelentésben számolnak be. A jelentésben foglaltakat a Gazdasági és Pénzügyi (Ecofin) Tanácsnak kell megerősítenie, miután egyeztetett a Parlamenttel és az állam-, illetve kormányfőkkel az egyes országok által tett előmenetelről. Ha az EU-országok gazdasági, illetve pénzügyminisztereiből álló Ecofin Tanács úgy látja, az adott ország teljesíti a konvergenciakritériumokat, megkezdődhet az euró bevezetésének folyamata.

Back to top