Europska unija

U kojim se državama upotrebljava euro?

U kojim se državama upotrebljava euro?

Euro je najopipljiviji dokaz europskih integracija: svakodnevno ga koristi oko 341 milijun ljudi, što znači da je druga najčešće korištena valuta na svjetskoj razini. Prednosti zajedničke valute očite su svakome tko putuje u inozemstvo ili kupuje putem internetskih stranica iz druge države članice EU-a.

Države članice koje koriste euro

Euro (€) je trenutačno službena valuta 19 od 28 država članica EU-a koje zajedno čine eurozonu koja se službeno naziva europodručje.

Države članice europodručja

Iako su sve države članice EU-a dio ekonomske i monetarne unije (EMU), njih 19 zamijenilo je nacionalne valute jedinstvenom valutom – eurom. Te zemlje EU-a čine europodručje, poznato i kao eurozona.

Države članice koje ne pripadaju europodručju

To su zemlje u kojima euro još nije uveden, ali će se pridružiti europodručju kad ispune potrebne uvjete. Uglavnom je riječ o državama članicama koje su pristupile Uniji 2004., 2007. i 2013. – nakon uvođenja eura 2002.

Države članice koje su izuzete

Države članice ponekad mogu dogovoriti izuzeće od bilo kojeg zakonodavnog akta ili ugovora Europske unije i ne sudjelovati u određenim područjima politike. Izuzeće od uvođenja jedinstvene valute vrijedi za Dansku. Ona je nakon pristupanja EU-u zadržala svoju valutu.

Kako se države pridružuju europodručju

Da bi se pridružile europodručju, države članice EU-a moraju ispuniti takozvane „konvergencijske kriterije”.

Ti su obvezujući gospodarski i pravni uvjeti dogovoreni 1992. Ugovorom iz Maastrichta te se nazivaju i „kriterijima iz Maastrichta”. Sve države članice EU-a, osim Danske i Ujedinjene Kraljevine, obvezne su uvesti euro i pridružiti se europodručju kad budu spremne za ispunjenje tih uvjeta.

U Ugovoru nisu utvrđeni konkretni rokovi za pridruživanje europodručju, već države članice trebaju razviti vlastite strategije za ispunjavanje uvjeta za uvođenje eura.

Europska komisija i Europska središnja banka zajednički odlučuju jesu li ispunjeni uvjeti za uvođenje eura u državama kandidatkinjama za pristupanje europodručju. Nakon procjene napretka u ispunjavanju konvergencijskih kriterija, ta dva tijela objavljuju zaključke u svojim izvješćima. Ta izvješća dodatno ratificira Vijeće ECOFIN u savjetovanju s Parlamentom i čelnicima država. Ako je rezultat pozitivan, postupak uvođenja može započeti.

Back to top