Euroopan Unioni

Mitkä maat käyttävät euroa?

Mitkä maat käyttävät euroa?

Euro on konkreettisin osoitus Euroopan yhdentymisestä: noin 341 miljoonaa ihmistä käyttää sitä päivittäin, ja se on maailman toiseksi käytetyin valuutta. Euron hyödyt käyvät nopeasti selväksi jokaiselle, joka matkustaa ulkomailla tai tekee ostoksia ulkomaisista verkkokaupoista.

Euroa käyttävät maat

Tällä hetkellä EU:n 28 jäsenmaasta 19 käyttää euroa (€) virallisena rahayksikkönään.

Euroalueen maat

Kaikki EU-maat kuuluvat talous- ja rahaliittoon (EMU), ja niistä 19 on vaihtanut kansallisen rahayksikkönsä yhteiseen euroon. Nämä maat muodostavat euroalueen.

Euroalueen ulkopuoliset EU-maat

Nämä maat eivät ole vielä ottaneet euroa käyttöön, mutta aikovat tehdä niin, kun ne täyttävät asetetut ehdot. Ne ovat enimmäkseen maita, jotka ovat liittyneet EU:hun sen jälkeen, kun euro otettiin käyttöön vuonna 2002 (vuosina 2004, 2007 ja 2013).

Euron ulkopuolelle jättäytyneet maat

EU-maat voivat toisinaan neuvotella itselleen vapautuksen jonkin alan EU-lainsäädännön soveltamisesta. Euron suhteen tällainen vapautus on Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja Tanskalla. Kumpikin maa on päättänyt säilyttää oman rahayksikkönsä liityttyään EU:hun.

Liittyminen euroalueeseen

Euroalueeseen liittyminen edellyttää EU-maalta ns. lähentymiskriteerien täyttämistä.

Näistä taloudellisista ja oikeudellisista ehdoista sovittiin Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992, ja ne tunnetaan myös nimellä ”Maastrichtin kriteerit”. Kaikkien EU-maiden – Tanskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta – on otettava euro käyttöön ja liityttävä euroalueeseen, kun ne täyttävät nämä kriteerit.

Sopimuksessa ei määritellä erityistä aikataulua euroalueeseen liittymiselle, vaan jätetään kunkin EU-maan tehtäväksi laatia oma strategiansa, jolla se täyttää euron käyttöönoton edellytykset.

Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki päättävät yhdessä, milloin euroalueen ehdokasvaltiot täyttävät euron käyttöönoton ehdot. Ne arvioivat maan edistymistä  lähentymiskriteerien täyttämisessä ja julkaisevat päätelmänsä raporteissa. Raportit vahvistetaan  talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa (ECOFIN) Euroopan parlamentin  ja valtionpäämiesten kuulemisen jälkeen. Mikäli lopputulos on myönteinen, euron käyttöönottoprosessi voidaan aloittaa.

Back to top