Europæiske Union

Hvilke lande bruger euroen

Hvilke lande bruger euroen

Euroen er det mest håndgribelige bevis på Europas integration: omkring 341 millioner mennesker bruger den hver dag, og det gør euroen til den næstmest brugte valuta i verden. Fordelene ved den fælles valuta er umiddelbart indlysende for enhver, der rejser til udlandet eller handler online i andre EU-lande.

Lande, der bruger euroen

I øjeblikket er euroen (€) den officielle valuta i 19 af de 28 EU-medlemslande.

Eurolande

Selv om alle EU-lande er med i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), har 19 af dem erstattet deres nationale valuta med den fælles valuta, euroen. Sammen danner disse EU-lande euroområdet.

EU-lande uden for euroområdet

Disse lande har endnu ikke indført euroen, men det vil de gøre, når de opfylder de nødvendige betingelser. Der er mest tale om lande, der kom med i EU i 2004, 2007 og 2013, dvs. efter euroen blev indført i 2002.

Lande med en undtagelse

I visse tilfælde kan EU-lande forhandle sig til en undtagelse fra EU's lovgivning eller traktater og holde sig uden for bestemte politikområder. Når der er tale om den fælles valuta, er det Storbritannien og Danmark. Begge disse lande beholdt deres nationale valuta, efter de var blevet medlemmer af EU.

Sådan kommer et land med i euroområdet

For at kunne tilslutte sig euroområdet, skal et EU-land opfylde de såkaldte "konvergenskriterier".

Disse bindende økonomiske og juridiske vilkår blev fastlagt i Maastrichttraktaten i 1992 og kaldes også "Maastrichtkriterierne". Alle EU-lande, bortset fra Danmark og Storbritannien, skal indføre euroen og tilslutte sig euroområdet, når de opfylder kriterierne.

Traktaten indeholder ikke nogen tidsplan for tilslutning til euroområdet, men lader EU-landene udvikle deres egen strategi for at opfylde betingelserne for at indføre euroen.

EU-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank beslutter i fællesskab, om det pågældende land har opfyldt betingelserne for at indføre euroen. Når de to organer har vurderet de fremskridt, der er sket i retning af at opfylde konvergenskravene, offentliggør de deres konklusioner i deres rapporter. Disse godkendes derefter af Økofin-Rådet efter høring af Parlamentet og statscheferne. Hvis resultatet er positivt, kan processen med at indføre euroen begynde.

Back to top