Evropská unie

Které země používají euro

Které země používají euro

Euro je nejhmatatelnějším symbolem evropské integrace: ve svém každodenním životě ho používá 341 milionů lidí. Euro je tak druhou nejpoužívanější měnou na celém světě. Jeho přínos si dobře uvědomují všichni, kteří po Unii cestují nebo nakupují u internetových prodejců z jiných zemí EU.

Členské státy, které euro používají

V současné době je euro (€) oficiální měnou v 19 z 27 členských států EU, které společně tvoří tzv. eurozónu.

Členské státy v eurozóně

Přestože všechny země EU jsou součástí hospodářské a měnové unie (EMU), pouze 19 z nich se zatím rozhodlo vzdát se své národní měny a přijmout měnu společnou, tedy euro. Tyto země EU tvoří tzv. eurozónu.

Členské státy mimo eurozónu

Tyto země ještě společnou měnu nepřijaly, ale k eurozóně se připojí, jakmile splní stanovené podmínky. Jde především o země, které k Unii přistoupily v letech 2004, 2007 a 2013, tedy po zavedení eura do oběhu v roce 2002.

Členské státy s výjimkou

V některých případech je možné, aby si země vyjednala výjimku (tzv. opt-out) z některého právního předpisu EU. Pokud jde o jednotnou měnu, výjimku získalo Dánsko. Po přistoupení k EU si ponechalo svou původní měnu.

Podmínky přijetí eura

Chce-li být některý stát Unie členem eurozóny, musí splnit tzv. „konvergenční kritéria“.

Jedná se o ekonomické a právní podmínky, které byly v roce 1992 dohodnuty v Maastrichtské smlouvě a jsou známy rovněž jako „maastrichtská kritéria“. Všechny členské státy s výjimkou Dánska mají povinnost euro po splnění uvedených kritérií přijmout a připojit se tak k eurozóně.

V Maastrichtské smlouvě není přesně stanoveno, kdy má který stát euro přijmout. Záleží tedy na každém z nich, aby si vypracoval svou vlastní strategii, která mu dopomůže uvedené podmínky splnit a euro přijmout.

Zda daná kritéria stát splňuje či nikoli, pak společně posoudí Evropská komise a Evropská centrální banka. Po vyhodnocení pokroku, kterého stát při plnění konvergenčních kritérií dosáhl, vydá Komise i ECB zprávu. Tyto zprávy se pak musí ratifikovat v Radě ECOFIN po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou radou. Pokud se dospěje k závěru, že stát kritéria splnil, je zahájen proces přijímání eura.

Back to top