Europeiska Unionen

Inväxling av nationell valuta

Inväxling av nationell valuta

Så kan du växla in din gamla valuta

Under en övergångsperiod kan du utan kostnad växla in din gamla nationella valuta mot euro i ditt land. I vissa länder är perioden tidsbegränsad, i andra finns det inget slutdatum.

Från nationell valuta till euro

Under övergången till euron drar ländernas centralbanker gradvis tillbaka den nationella valutan. Under den här perioden är båda valutorna i omlopp – både euron och den nationella valutan är alltså lagliga betalningsmedel. Då kan handlarna hjälpa till att dra in den gamla valutan genom att ge tillbaka i euro. Du kan också växla in dina gamla pengar mot nya euro på banken.

Inväxling på banken

Under övergångsperioden – och ibland längre tid – kan du växla in den gamla valutan mot euro på vanliga bankkontor. Det kan finnas ett slutdatum och därefter kan du få betala en avgift för att växla in dina gamla pengar. Det kan också finnas begränsningar för hur stora belopp du får växla in.

Inväxling på centralbanken

Du kan växla in den gamla valutan hos centralbanken under en mycket längre tid. Precis som de vanliga bankerna kan centralbankerna ha gränser för hur stora belopp du får växla vid varje tillfälle. Mycket gamla sedlar och mynt går kanske inte att växla in.

Nationella kalendrar för inväxling

Nationell centralbank

Sedlar t.o.m. Mynt t.o.m.
Österrike Obegränsad tid Obegränsad tid
Belgien Obegränsad tid 2004
Cypern 31 december 2017 2009
Estland Obegränsad tid Obegränsad tid
Finland 2012 2012
Frankrike 2012 2005
Tyskland Obegränsad tid Obegränsad tid
Grekland 2012 2004
Irland Obegränsad tid Obegränsad tid
Italien 2012 2012
Lettland Obegränsad tid Obegränsad tid
Litauen Obegränsad tid Obegränsad tid
Luxemburg Obegränsad tid 2004
Malta 31 januari 2018 2010
Nederländerna 1 januari 2032 2007
Portugal 28 februari 2022 2002
Slovenien Obegränsad tid 2016
Slovakien Obegränsad tid 2013
Spanien Obegränsad tid Obegränsad tid
Back to top