Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανταλλαγή εθνικού νομίσματος

Ανταλλαγή εθνικού νομίσματος

Πότε μπορείτε να ανταλλάξετε το παλαιό σας νόμισμα

Μπορείτε να ανταλλάξετε το παλαιό εθνικό σας νόμισμα δωρεάν κατά την περίοδο μετάβασης στο ευρώ στη χώρα σας. Σε ορισμένες χώρες, η περίοδος αυτή είναι περιορισμένη, ενώ σε άλλες δεν υπάρχει προθεσμία.

Από το εθνικό νόμισμα στο ευρώ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης στο ευρώ, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αποσύρουν σταδιακά το εθνικό νόμισμα από την κυκλοφορία. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια «περίοδο διπλής κυκλοφορίας», κατά την οποία το ευρώ και το εθνικό νόμισμα μπορούν να κυκλοφορούν παράλληλα ως νόμιμο χρήμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι έμποροι λιανικής βοηθούν στην απόσυρση του παλαιού νομίσματος δίνοντας ρέστα σε ευρώ και οι πολίτες μπορούν να ανταλλάσσουν τα παλαιά νομίσματα με ευρώ στις τράπεζες.

Ανταλλαγή σε τράπεζες παροχής λιανικών υπηρεσιών

Οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες σάς δίνουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσετε παλαιά νομίσματα με ευρώ κατά τη διάρκεια της περιόδου διπλής κυκλοφορίας και, μερικές φορές, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως να υπάρχουν προθεσμίες και να επιβάλλεται χρέωση μετά τη λήξη αυτών των προθεσμιών. Μπορεί επίσης να εφαρμόζονται περιορισμοί στα ποσά που μπορείτε να ανταλλάξετε.

Ανταλλαγή σε κεντρικές τράπεζες

Μπορείτε να ανταλλάσσετε τα παλαιά σας εθνικά νομίσματα σε κεντρική τράπεζα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όπως οι τράπεζες παροχής λιανικών υπηρεσιών, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να θέτουν όρια στα ποσά ανά συναλλαγή. Πολύ παλαιά νομίσματα ενδεχομένως να μην είναι ανταλλάξιμα.

Προθεσμίες ανταλλαγής εθνικών νομισμάτων

Εθνικές κεντρικές τράπεζες

Χαρτονομίσματα μέχρι Κέρματα μέχρι
Αυστρία Απεριόριστη Απεριόριστη
Βέλγιο Απεριόριστη Έληξε το 2004
Γαλλία Έληξε το 2012 Έληξε το 2005
Γερμανία Απεριόριστη Απεριόριστη
Ελλάδα Έληξε το 2012 Έληξε το 2004
Εσθονία Απεριόριστη Απεριόριστη
Ιρλανδία Απεριόριστη Απεριόριστη
Ιταλία Έληξε το 2012 Έληξε το 2012
Ισπανία 31 Δεκεμβρίου 2020 31 Δεκεμβρίου 2020
Κάτω Χώρες 1 Ιανουαρίου 2032 Έληξε το 2007
Κύπρος 31 Δεκεμβρίου 2017 Έληξε το 2009
Λετονία Απεριόριστη Απεριόριστη
Λιθουανία Απεριόριστη Απεριόριστη
Λουξεμβούργο Απεριόριστη Έληξε το 2004
Μάλτα 31 Ιανουαρίου 2018 Έληξε το 2010
Πορτογαλία 28 Φεβρουαρίου 2022 Έληξε το 2002
Σλοβακία Απεριόριστη Έληξε το 2013
Σλοβενία Απεριόριστη Έληξε το 2016
Φινλανδία Έληξε το 2012 Έληξε το 2012
Back to top