Европейски съюз

Обмен на национална валута

Обмен на национална валута

Кога можете да обмените предишната валута

Можете да обмените предишната си национална валута безплатно през периода на преминаване към еврото във вашата страна. В някои страни този период е ограничен, а в други няма краен срок.

От национална валута към евро

През периода на преминаване към еврото националните централни банки постепенно изтеглят националната валута от обращение. Този процес включва период на едновременно обращение на две валути — еврото и националните валути могат да бъдат в обращение като законно платежно средство по едно и също време. През този период търговците на дребно помагат за изтеглянето на предишната валута, като връщат ресто в евро, а хората могат да обменят предишната национална валута в евро в банките.

Обмен в търговски банки

Търговските банки ви дават възможност да обмените предишната си валута в евро по време на периода, в който в обращение са едновременно двете валути, а понякога — и за по-дълъг период от време. Може да има ограничения във времето, а след изтичането им може да се прилагат такси за обмен. Възможно е да се налагат и ограничения върху сумите, които можете да обмените.

Обмен в централни банки

Можете да обмените предишната валута в централната банка за много по-дълъг период от време. Подобно на търговските банки, централните банки може да налагат ограничения върху сумата на трансакция. Много стари пари в брой е възможно да не подлежат на обмяна.

Национални календари за обмен

Национални централни банки

Краен срок за банкноти Краен срок за монети
Австрия Неограничено Неограничено
Белгия Неограничено Срокът е изтекъл през 2004 г.
Кипър 31 декември 2017 г. Срокът е изтекъл през 2009 г.
Естония Неограничено Неограничено
Финландия Срокът е изтекъл през 2012 г. Срокът е изтекъл през 2012 г.
Франция Срокът е изтекъл през 2012 г. Срокът е изтекъл през 2005 г.
Германия Неограничено Неограничено
Гърция Срокът е изтекъл през 2012 г. Срокът е изтекъл през 2004 г.
Ирландия Неограничено Неограничено
Италия Срокът е изтекъл през 2012 г. Срокът е изтекъл през 2012 г.
Латвия Неограничено Неограничено
Литва Неограничено Неограничено
Люксембург Неограничено Срокът е изтекъл през 2004 г.
Малта 31 януари 2018 г. Срокът е изтекъл през 2010 г.
Нидерландия 01 януари 2032 г. Срокът е изтекъл през 2007 г.
Португалия 28 февруари 2022 г. Срокът е изтекъл през 2002 г.
Словения Неограничено Срокът е изтекъл през 2016 г.
Словакия Неограничено Срокът е изтекъл през 2013 г.
Испания Неограничено Неограничено
Back to top